Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  ภาษี เรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ไว้!! (770 อ่าน)

9 ส.ค. 2559 04:33การจัดทำเอกสารลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

อ.พรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการภาษีอากรหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้กล่าวไว้ว่า การจัดทำเอกสารลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ เราจะต้องมีเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เวลาจ่ายเงินให้ใคร เขาจะต้องออกใบรับให้ ถ้าในกรณีทางห้างร้านไม่ได้ออกเอกสารให้เรา เราต้องจัดทำเอกสารตามตัวอย่างที่สรรพากรจัดทำให้ เพื่อเอามาประกอบเป็นหลักฐานการยืนยันว่าจ่ายตามจริง รวมถึงการจ่ายเงินถ้ามีการหักภาษี ณ ที่จ่าย เราจะต้องหักให้ถูกต้องด้วยเหมือนกัน สามารถดูคู่มือได้ที่กรมสรรพากรจะช่วยให้ท่านไม่มีปัญหาด้านในเรื่องของค่าใช่จ่ายที่หักภาษีไม่ได้

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการโดยมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการที่กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการนั้น ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆควรที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดในประกาศกฤษฎีกา ให้มีความเข้าใจแบบท่องแท้เพราะว่าจะมีหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบการที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้สิทธ์นั้น ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเข้าใจว่าถูกต้องจะทำให้ส่งผลเสียต่อตัวเองและต่อกิจการของเราเอง

110.168.230.119

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com