Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  ใจดี! ไทยเว้นค่าทำวีซ่า 19 ประเทศ (564 อ่าน)

7 ม.ค. 2560 02:43กระตุ้นเศรษฐกิจ วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ประเทศไทยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ 19 ประเทศและเขตอาณาที่กำหนด

นายอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ มาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเริ่มจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี้

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (Visa) วีซ่า จำนวน 1,000 บาท/คน เป็นการชั่วคราว

2. ปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival: VOA) เป็นการชั่วคราว จำนวน 19 ประเทศ อาทิ อันดอร์รา บัลแกเรีย ภูฏาน จีน ไซปรัส เอธิโอเปีย อินเดีย คาซัคสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย มัลดีฟส์ มอลต้า มอริเชียส โรมาเนีย ซานมาริโน ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน ยูเครน และอุซเบกิสถาน จากเดิม 2,000 บาท เป็น 1,000 บาท/คน

ซึ่งสำหรับมาตรการดังกล่าวหมายความว่า เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยื่นขอทำวีซ่า ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของตนก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียม ส่วนกรณีที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกขอทำวีซ่า on Arrival ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ค่าธรรมเนียมจะลดจาก 2,000 บาทเหลือ 1,000 บาท

มาตรการงดเว้นค่าทำวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ยังถือเป็นมาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาประเทศไทย โดยในช่วงเวลาดังกล่าวก็เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ซึ่งกรมการท่องเที่ยว ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางมาที่เมืองไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวที่ตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 - 3 กุมภาพันธ์ 2560

ด้านผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ควรเตรียมความพร้อมให้โอกาสดังกล่าวในการทำโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการชำระสินค้า/บริการ ผ่านระบบ Alipay ของจีน เป็นการสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวต่อการบริการของผู้ประกอบการชาวไทยอีกด้วย

ที่มา :http://www.bangkokbanksme.com

171.97.48.130

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com