Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  วัดบวรนิเวศวิหาร วัดประจำ รัชกาลที่ 9 (234 อ่าน)

27 ต.ค. 2560 14:13

ลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว จะมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารมาประดิษฐานไว้ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ภายในพระอุโบสถใต้ฐานพระพุทธชินสีห์ พระประธานองค์หนึ่งในวัด วัดบวรนิเวศวิหาร จึงถือเป็น วัดประจำรัชกาลที่9 และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วย ฉะนั้น วัดบวรนิเวศวิหาร จึงเป็นวัดประจำ 2 รัชกาล

วัดบวรนิเวศวิหาร วัดประจำรัชกาลที่9

วัดบวรนิเวศวิหาร จัดเป็น พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เกิดขึ้นจาก สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สวรรคตเสียก่อน จากนั้นก็ใช้เวลาก่อสร้างเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 4 มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน

ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) ที่อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

ในหลวงรัชกาลที่9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารครั้งแรก เมื่อปี 2481 พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อครั้งเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งแรก กระทั่งทรงพระผนวชในปี 2499 จึงเสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่พระตำหนักปั้นหย่าซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระผนวช

ต่อมาเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระผนวช และเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในวัดบวรนิเวศวิหาร โดยก่อนทรงพระผนวชได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดในขณะนั้น เพื่อทรงสดับพระธรรมด้วยความสนพระราชหฤทัยอยู่เสมอ และเมื่อทรงลาผนวช ก็ทรงได้ปลูกต้นสัก ด้านหน้าพระตำหนักใหญ่ เพื่อเป็นอนุสรณ์

ธรรมเนียมปฏิบัติที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์โดยตรงที่วัดบวรนิเวศฯ คือ วันเข้าพรรษาของทุกปี ในหลวงรัชกาลที่9 จะเสด็จพระราชดำเนินมาถวายพุ่มเทียนเข้าพรรษา และถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดแรก เมื่อถึงช่วงพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวงประจำปี ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพทรงทำนุบำรุงวัด ทรงสร้างพระพุทธรูปสำคัญ และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องในพระองค์ จนกลายเป็นอนุสรณ์ให้ปวงชนชาวไทยได้รำลึกถึงพระองค์ท่าน

เมื่อทรงริเริ่มโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา ทรงนำกังหันมาทดลองที่คลองเต่าภายในวัดบวรนิเวศวิหารเป็นที่แรกๆ เนื่องด้วยทอดพระเนตรเห็นน้ำในคลองที่ไหลเวียนไม่ดีนัก คลองเต่าในปัจจุบันจึงมีเต่า มีปลาอาศัยอย่างร่มเย็น

ในเวลาที่ทรงว่างจากพระราชกรณียกิจ มักจะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง และทรงพระดำเนินมาที่ตำหนักคอยท่าปราโมช หรือหากเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรมต่างจังหวัด จะทรงอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ให้เสด็จไปด้วยเสมอ

ทีมา : https://www.smartsme.co.th

58.11.56.115

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com