Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  กัมพูชา เกิดปรากฏการณ์ leapfrog (311 อ่าน)

9 ก.พ. 2561 06:34

แอปพลิชันมาแรง! คนกัมพูชาเปิดสมาร์ทโฟนตั้งแต่ตื่นนอน ยันกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
เกิดอะไรขึ้น! เมื่อ กัมพูชา เกิดปรากฏการณ์ leapfrog x application x smartphone


ประชากร 15.76 ล้านคนของกัมพูชานั้น กลับมีเลขหมายโทรศัพท์ถึง 19.7 ล้านกว่าเลขหมายโทรศัพท์ ส่งผลให้การเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารของคนกัมพูชา น่าจับตามองมาก เพราะมีเลขหมายโทรศัพท์มากกว่าจำนวนประชากรในประเทศ

ชาวกัมพูชาทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน เช่น ดู TV, ติดตามข่าวสาร, ช้อปปิ้ง, ธุรกรรมการเงิน, สั่งอาหาร และเรียกรถ เป็นต้น

กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่เราจะเรียกว่าปรากฏการณ์ leapfrog หรือเกิดปรากฏการณ์ความเจริญแบบก้าวกระโดด ของการพัฒนาระบบดิจิทัลไร้สาย ผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ ยิ่งพื้นฐานประเทศเป็นวัฒนาธรรม (Culture) เปิดรับอะไรใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

จำนวนเลขหมายโทรศัพท์มีมากกว่าจำนวนประชากรในประเทศกัมพูชา

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Global ASEAN ทางสถานีวิทยุ 90.5 ว่า ประชากร 15.76 ล้านคนนั้น กลับมีเลขหมายโทรศัพท์ถึง 19.7 ล้านกว่าเลขหมายโทรศัพท์ ส่งผลให้การเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารของคนกัมพูชาน่าจับตามองมาก เพราะมีเลขหมายโทรศัพท์มากกว่าจำนวนประชากรในประเทศ

ด้านผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีมากถึง 7.15 ล้านราย เกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือ 48% ของชาวกัมพูชาใช้งานเฟซบุ๊ก และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โดยเฉพาะทำกิจกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน

ปัจจัยการเข้าถึงแอปพลิเคชันในกัมพูชา

Life Style ชาวกัมพูชาผ่านแอปพลิเคชัน

กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่เราจะเรียกว่าปรากฏการณ์ leapfrog หรือเกิดปรากฏการณ์ความเจริญแบบก้าวกระโดด ของการพัฒนาระบบดิจิทัลไร้สาย ผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ ยิ่งพื้นฐานประเทศเป็นวัฒนาธรรม (Culture) เปิดรับอะไรใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่น่าแปลกใจที่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายจะสามารถเข้ามาครอบครองตลาดกัมพูชาขึ้นมาได้ในปัจจุบัน จนทำให้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นสิ่งที่คนกัมพูชาขาดไม่ได้

ผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคมของชาวกัมพูชาปี 2558 (Cambodia Socio-Economic Survey 2015) ระบุว่า 77% ของประชากรทั่วประเทศมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ โดยบางรายมีใช้ 2 – 3 เครื่อง/ราย และส่วนใหญ่เป็นสมาร์ทโฟน นั่นเท่ากับว่าชาวกัมพูชาสามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เมื่อระบบ 3G/4G พัฒนา ยิ่งทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้เมื่อมีแอปพลิเคชันเข้ามาก็สามารถใช้งานได้ทันที ระบบโทรศัพท์มือถือในกัมพูชาจึงก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ กระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีแอปพลิเคชันต่างๆ ในกัมพูชาจำนวนมากที่รองรับสมาร์ทโฟนในกัมพูชา ทำให้วิถีชีวิต หรือ Life Style ของเขาอยู่กับการใช้แอปพลิเคชันเป็นหลัก ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า, รับชมโทรทัศน์, ติดตามข่าวสาร, ช้อปปิ้ง, ธุรกรรมการเงิน, สั่งอาหาร หรือแม้กระทั่งเรียกรถ นี่เป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์ leapfrog หรือเกิดปรากฏการณ์ความเจริญแบบก้าวกระโดดในกัมพูชา

3 กลุ่มรูปแบบแอปพลิเคชันในกัมพูชา

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังวิเคราะห์แนวโน้มกลุ่มรูปแบบแอปพลิเคชันในกัมพูชาว่า สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มแอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น การอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในกัมพูชา ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี โดยนักท่องเที่ยวที่มีแผนการเข้ามาท่องเที่ยวกัมพูชาสามารถหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ รวมถึงการทำวีซ่า จองที่พัก ผ่านแอปฯ ในมือถือได้อย่างสะดวกสบาย หรือดูแผนที่ สถานที่ท่องเที่ยว และค้นหาร้านอาหาร

กลุ่มแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น App ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของชาวกัมพูชารวมถึงกลุ่ม Expat ที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา อย่างร้านอาหาร, เดลิเวอรี่, เรียกรถ, ธุรกรรมทางการเงิน, แอปฯ โปรโมชั่น เป็นต้น

กลุ่มแอปพลิเคชันสำหรับในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น เช่น แอปฯ ทำใบขับขี่ ตรวจสอบสภาพรถ จากกระทรวงคมนาคม กัมพูชา, แอปฯ กรมศุลกากร ช่วยผู้ประกอบการหรือภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบอัตราภาษีในสินค้าและบริการต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง หรือแอปฯ กฎหมายแรงงานในภาคธุรกิจ เป็นต้น

อนาคตธุรกิจกัมพูชาคือภาคการท่องเที่ยว

ปกติเมื่อพูดถึงการลงทุนในกัมพูชา สิ่งที่ทุกคนคิดอันดับแรกคือ สิ่งทอ (Garment) เพราะเป็นแหล่งรายได้หลัก แต่ในกัมพูชาภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ไม่แพ้กันเลย ก็คืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีมรดกโลก ทั้งนครวัด นครธม สีหนุวิลล์ ทำให้กัมพูชามีการพัฒนาแอปพลิเคชันกลุ่มนี้ขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

การสร้างและพัฒนาโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน ข้อมูลด้านดิจิทัลที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ แบบแอปพลิเคชันในประเทศไทยที่มีครบทั้ง แอปฯ แผนที่ อาหาร เดลิเวอรี่ การเงิน การค้าออนไลน์ วิชาการ แพทย์ หรือคมนาคม จึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจไทย ที่มีความชำนาญเทคนิคจะเข้าไปให้บริการในประเทศกัมพูชา

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

ที่มา : https://www.bangkokbanksme.com

110.171.24.234

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com