Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  17:15 น. สวทช. จัดงาน InterCare Asia 2016 วันที่ 25-27 ก.ค.59 (1735 อ่าน)

18 ก.ค. 2559 03:42

17:15 น. สวทช. จัดงาน InterCare Asia 2016 <span style="color: #ff0000;">วันที่ 25-27 ก.ค.59</span>

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 (InterCare Asia 2016)แสดงนวัตกรรมเพื่อความเท่าเทียมในสังคม วันที่ 25 &ndash; 27 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

InterCare Asia 2016 นำเสนองานวิจัยพัฒนาและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมาใช้ในการฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและลดภาระการพึ่งพาผู้อื่น นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เนื่องจากแนวโน้วเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการ มีความสำคัญและความต้องการมากขึ้น

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงปาฐกถา โดยเน้นให้เป็นเวทีที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกจากผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำ, การอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้,

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย, การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Student Innovation Challenge World 2016: SIC World 2016) เพื่อส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ให้มีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

110.168.229.54

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com