QMLCORP ที่ปรึกษา ISO และ C-TPAT


C-TPAT โปรแกรมการต่อต้านการก่อการร้ายของ สหรัฐอเมริกา

C-TPAT คืออะไร

หลายคนคงได้ยินคำว่า C-TPAT มาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าคืออะไร มาตรฐาน หรือโปรแกรมเฉพาะที่สร้างขึ้นมา จริงๆแล้ว C-TPAT ย่อมมาจากคำว่า Customs-Trade Partnership Against Terrorism เป็นโปรแกรม (ที่มีกรอบการสร้างมาจากมาตรฐาน ISO 28000) ที่ประเทศสหรัฐอเมริการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการก่อการร้ายตลอด Supply chain เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตจนกระทั่งถึงผู้ส่งมอบให้กับผู้บริโภค โดยให้กน่วยงานที่เรียกว่า CBP: Customs and Border Protection ก็คือศุลการกรของอเมริกาเป็นผู้รับผิดชอบโปรแกรมนี้ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.cbp.gov

C-TPAT คือโปรแกรม ตามที่ CBP ระบุ แต่ถูกวาง framework ไว้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 28000:2007; Specification for Security Management for Supply Chain ดังนั้นรูปแบบของ C-TPAT จึงเสมือนกับมาตรฐาน Security Supply Chain Management อันหนึ่ง เพียงแต่เรียกว่า C-TPAT Program เท่านั้น

ผู้ดูแลเรื่อง C-TPAT Program คือใคร

จากเหตุการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศอเมริกาหลายครั้ง รวมถึงครั้งใหญ่ที่สุดคือ 9-11 ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศสหรัฐอเมริการเป็นอย่างมาก และจากข้อเท็จจริงพบว่าการก่อการร้ายทั้งหมดมีการวางแผนนอกประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น และมีการจัดสรรลำเลียงมาทางเส้นทางขนส่งสินค้าตามปรกติ จึงทำให้อเมริการจึงต้องออกแบบ โปรแกรม C-TPAT ขึ้นมาเพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย โดยมอบหมายให้หน่วยงานชื่อว่า CBP: Customs and Border Protection (www.cbp.gov) เป็นเจ้าภาพและผู้ดูแล รวมถึงการ Certify ในระดับ 1st Tier ด้วย

CBP: U.S. Customs and Border Protection สังกัดหน่วยป้องกันมาคุภูมิของสหรัฐ หรือ Homeland Security Department มีภาระกิจ (mission) หลัก 1 ใน 5 คือป้องกันประเทศสหรัฐอเมริการจากภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย ดังนั้น CBP จึงเป็นเจ้าภาพหลักในการควบคุม C-TPAT Program และเป็นผู้ Certify พร้อมกันสำหรับ 1st Tier

ธุรกิจใดบ้างที่ต้อง Implement C-TPAT Program

หลายองค์กร ยังมีคำถามและข้อสงสัยว่าใคนบ้างต้องทำ C-TPAT และธุรกิจใดบ้างต้องทำ C-TPAT ซึ่งคำตอบมันก็มีอยู่ว่า การที่ประเทศสหรัฐอเมริการจะพิจารณาว่าใครบ้างควรจะทำ C-TPAT จะถูกพิจารณาจากดัชนีความเสี่ยงด้านการร้ายของแต่ละประเทศเป็นเบื้องต้น ถ้าประเทศไหนที่มีความเสี่ยงสูง ก็จะนำดัชนีความเสี่ยง มาคูณกับปริมาณการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และดูตัวเลขเพื่อพิจารณาการตัดสินใจบังคับให้ Implement และ CertifyCBP จะมีวิธีการบังคับผ่านผู้นำเข้าสินค้า (Importer) เข้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริการ ที่ต้อง implement C-TPAT และบังคับต่อไปยัง foreign manufacturer และ suppliers’ ที่อยู่ต่างประเทศ โดยผู้นำเข้าจะถูกบังคับให้เป็น 1st Tier เสมอ การตรวจสอบจะเริ่มจากปลายทางของ]supply chain ย้อนไปถึงต้นทางคือผู้ผลิต ที่เรียกว่า foreign manufacturer

ดังนั้นหลายโรงงานที่อยู่ในเมืองไทย ที่ทำธุรกิจเหมือนกันและส่งออกไปยังอเมริการเหมือนกัน มีคำถามว่าทำไมโรงงานนี้ต้องimplement C-TPAT แต่โรงงานนี้ไม่ต้อง implement เพราะอะไร คำตอบก็คือ ปริมาณการส่งออกที่ไม่ทำกัน ทำให้โรงงานที่ส่งออกในปริมาณน้อยกว่าไม่ถูกบังคับให้ implement

การ Implement C-TPAT Program ต้องทำอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก

C-TPAT Program จริงๆแล้วก็คือมาตรฐาน ISO 28000:2007 ระบบก็จะมี platform เป็น proactive ก็คือต้องมีการประเมินความเสี่ยงเหมือนกับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 เช่นกัน การที่องค์กรใดที่ต้องการที่จะ implement C-TPAT แต่มีมาตรฐานดังที่กล่าวมาอยู่แล้วก็จะเป็นการง่ายในการเรียนรู้และเข้าใจในการที่จะ Implement ซึ่งข้อแนะนำที่ดีในการประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและไม่ยุ่งยากควรใช้บริการที่ปรึกษา

การใช้ที่ปรึกษาจะลดเวลาในการค้นหา การทำความเข้าใจ การแก้ไขแต่ละจุดเพื่อปรับเข้าสู่มาตรฐาน และลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และสร้างความมั่นใจในการ Certify ด้วย

การ Certify C-TPAT Program ทำอย่างไร

การ Certify ของ C-TPAT Program เนื่องจากเป็น Program ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา โดย CBP เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นผู้รับผิดชอบหลักในการ present program และ certify จึงเป็นหน้าที่ของ CBP: Customs and Border Protection แต่การ certify จะแบ่งเป็นระดับชั้นของความสำคัญที่จะมีผลโดยตรงทันทีต่อมาตุภูมิของอเมริกา จึงถูกออกแบบไว้เป็น 3 ระดับ ตามที่กล่าวไว้อย่างคร่าวๆ ใน C-TPAT Program ดังนี

Certify Level C-TPAT Program

Organization shall apply
CB: Certify Body
1st Tier(Importer หรือผู้นำเข้า ที่ต้องขอการรับรองจาก CBP โดยตรง)

CBP
2nd Tier
Foreign manufacturer หรือผู้ผลิตนอกประเทศสหรัฐ ที่ผลิตเพื่อส่งไปอเมริกา
SGS, BVQI, InterTech

3rd Tier
Suppliers ที่นำเนินการ supply products and services ให้กับกลุ่ม Foreign manufacturer
Client

สำหรับ 1st Tier นั้นจะต้องยื่นสมัครผ่านทาง website ของ www.cbp.gove เพื่อขอการตรวจสอบและรับรอง เท่านั้นไม่มีการยื่นทางเอกสาร โดยจะมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนระบุไว้ใน Website

ส่วน 2nd Tier นั้นจะดำเนินเนินการผ่านช่องทางเอกสารตามปรกติไปยัง CB: SGS, BVQI, InterTech เพื่อขอการตรวจสอบและรับรองเพื่อออก Certificate

ส่วนลำดับสุดท้ายคือ 3rd Tier นั้นไม่ต้องดำเนินการอะไร เพียงแต่ต้องตอบแบบสอบถามจาก client ก่อนเพื่อจะประเมินพื้นฐานว่ามีระบบการจัดการที่ปลอดภัยหรือไม่ ก่อนที่จะถูกประเมินจาก client เพื่อให้แก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ Client เช่นกัน ส่วนการที่ Client จะออกใบรับรองให้หรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเงื่อนไข ระหว่างกัน

 

การประเมินผลและตรวจสอบ (Evaluation) โดย CBP ทำอย่างไรถึงแม้ว่าจะมีการรับรองหรือออก certificate จากใครก็ตามเช่น SGS, BVQI หรือ InterTech แล้ว CBP ก็ยังสามารถ surveillance ลงตลอดทั่ว supply chain คือจาก 1st Tier ลงมา 2nd Tier และทะลุไปยัง 3rd Tier ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข การแก้ไขขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ดูแลใคร ก็ต้องรับผิดชอบในการบังคับเพื่อทำการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง

CBP จะมีตารางการ surveillance ผ่านมาทาง Importer เสมอและระบุลงมายัง 2nd Tier หรือ 3rd Tire รายใดก็ตาม แต่ทุกครั้งจะมีการแจ้งและนัดหมายเสมอ

ผู้เขียน อุเทน เข้มขัน กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์ 081-6893090, uthen@qmlcorp.com
 
 
Certificate Common Submission Dossier Template (CSDT)

ประกาศนียบัตร สวทช. อบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเครื่องมือแพทย์ (สวทช) 
(ที่ปรึกษา iso )
  
 

ที่ปรึกษามาตรฐาน ISO

Consultant Project Management
บริการออกแบบจัดอบรม iso ให้กับองค์กรต่างๆ
ให้เข้าสู่มาตรฐานผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรอง
พร้อมกับปรับ iso เวอร์ชั่นใหม่ 2015
iso consultant
Training , Coaching

ฝึกอบรม , ฝึกสอนงาน
บริการฝึกอบรม เกี่ยวกับมาตรฐาน iso ,GMP
HACCP , C-TPAT และมาตรฐานอื่นๆการตรวจประเมิน
การประเมินความเสี่ยงและเครื่องมือการจัดการต่างๆ
ที่เกียวกับมาตรฐาน FMEA , MSA , SPC 
iso consultant


Assessment

ตรวจประเมิน
บริการตรวจประเมิน (Assessment)
เพื่อประเมินความพร้อมองค์กร ก่อนขอใบรับรอง
หรือการตรวจประเมินประจำปี Internal Audit
ที่องค์กรยังไม่มีทักษะเพียงพอ 
iso consultant


Training ,

ฝึกอบรม , ฝึกสอนงาน
บริการฝึกอบรม เกี่ยวกับมาตรฐาน iso ,
C-TPAT และมาตรฐานอื่นๆการตรวจประเมิน
การประเมินความเสี่ยงและเครื่องมือการจัดการต่างๆ
ที่เกียวกับมาตรฐาน FMEA , MSA , SPC 
iso consultant


ISO CONSULTANT , DHL

ฝึกอบรม , ฝึกสอนงาน
บริการฝึกอบรม เกี่ยวกับมาตรฐาน iso ,
Deliveyr และมาตรฐานอื่นๆการตรวจประเมิน 
iso consultant


 
 
บริษัทคิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่นจำกัด เป็นบริษัทขนาดเล็กที่ก่อตั้งโดยกลุ่มที่ปรึกษามาตรฐาน ISO CONSULT และผู้ตรวจประเมิน ISO ที่มีประสบการณ์จากบริษัทผู้ตรวจสอบชั้นนำ BSI: British Standard Institute ริเริ่มก่อตั้งโดย คุณอุเทน เข้มขัน เมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นระยะเวลากว่า 13 ปี 


ที่ปรึกษา iso :

 Uthen Khemkhan /Chalermphol Yosthamrong  
  มาตรฐาน iso :  
 Jinda Sinlapanutakul /Najitrada Sookpredee  
  มาตรฐาน iso :  
 Savitree Mattaphot Supaporn Jaichob  
 
   
     
     
     
     
 

QMLCORP บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO

บริษัทคิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่นจำกัด ที่ปรึกษา iso ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท และขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลขที่ 3985
ให้บริการการให้คำปรึกษาด้านการจัดการมาตรฐาน (Standard management) ในตระกูล ISO ทั้งหมด
ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการองค์กร แก้ไขปัญหา ด้านคุณภาพ (Quality) ผลผลิต (Productions)
และการตรวจประเมินองค์กร (Assessment) นอกจากนั้นยังให้การบริการในการบริหารจัดการโครงการ (Project management) ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก 
 
 

ปรึกษามาตรฐาน ISO กับ QMLCORP 

  
บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่นจำกัด ได้ใช้ทักษะและความรู้ทั้งหมดที่มีทั้งหมดจากการให้การปรึกษา มาตรฐาน iso (iso consult)
เปิดการให้บริการ การบริหารคลังสินค้า (Store management)  การจัดส่งสินค้า (Distribution)
และการวางแผนการผลิต (Production planning) ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมอาหารเป็นต้น 
 
บริษัทคิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่นจำกัด ที่ปรึกษามาตรฐาน iso 
ตั้งอยู่เลขที่ 116 ซอยลาดพร้าว 96,
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 02-9352822 , 095-882-4173 , 084-021-9403 , 082-598-7127
เวปไซท์: www.qmlcorp.com 
Facebook: บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
ระบบการทำงาน : Cloud system; Office 365ความเชี่ยวชาญของทีมงานที่ปรึกษา มาตรฐาน ISO  จากธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเส้นใย อุตสาหกรรมลอจิสติกส์ และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ
ด้วยประสบการทำงานของแต่ละท่านที่ไม่น้อยกว่า 10 ปีจากสายงานอุตสาหกรรมต่าง
และประสบการณ์การตรวจสอบจาก Certify Body ที่มีชื่อเสียงเช่น BSI, SGS เป็นต้น 

News Update

พบ100ธุรกิจสตาร์ทอัพ ใน7โซลูชั่นที่พร้อมให้บริการ แก่ภาครัฐบาลและเอกชน

ณ ตอนนี้ทุกคนเริ่มให้ความสนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือโลกของเรามากขึ้น ลดการใช้ขยะพลาสติกลง มีการใช้ถุงผ้าในการซื้อของ

Call to Action หรือที่เรียกสั้นๆว่า CTA หมายถึงการเรียกหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำบางอย่าง เพื่อให้ผู้รับสารตอบสนองต่อข้อเสนอของเรา

เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MOBILE TECHNOLOGY) ได้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติการคลังสินค้าทั่วโลก

การวางแผนการตลาดเราต้องมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางการวางแผนกลยุทธ์ทั้งหมด ในปัจจุบันเราต้องพยายามสื่อสารกับลูกค้าแบบ 360 องศา

การทำเว็บไซต์นั้นมีความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบในหลายๆด้าน คุณควรศึกษาข้อมูลให้พร้อมก่อนเริ่มลงมือทำ

ในช่วงเจ็ดปีนับตั้งแต่ Google เปิดสำนักงานในกรุงเทพฯ ตอนนี้คนไทยหลายล้านคนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

5 วิชาครอบจักรวาลเกี่ยวกับเรื่องของ SEO ที่เป็นตัวช่วยสร้างเว็บไซต์ในการขายของ ให้ประสบความสำเร็จด้วยการขึ้นหน้าแรกคำค้นหาจาก Google

กระทรวงพาณิชย์ระดมตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (e-Marketplace) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหารือความพร้อมลงนาม MOU

ได้เวลารู้จักธุรกิจ Startup ว่าจริงๆ แล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

SME ที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจส่งออกสินค้า มักพบกับอุปสรรคมากมายที่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ทั้งขั้นตอนเตรียมเอกสาร วิธีถ่ายโอนสินค้า ภาษี

เจาะสูตรการทำ “โฆษณาออนไลน์” ที่คุณอาจมองข้าม ต้องวางเป้าหมายการทำ “โฆษณาออนไลน์” เพื่อเป็นตัวกำหนดความสำเร็จที่ชัดเจน

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ก้าวอย่างไรไปให้ถึง Thailand 4.0” วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น.

We are the experts and leaders in Industrial Ecology

แอพ "กูเกิลไฟลท์" เพิ่ม ai ทำนายล่าช้าของเที่ยวบิน และใส่ฟีเจอร์ใหม่แจ้งว่าตั๋วลดราคานั้นถูกตัดอะไรออกไปบ้าง ? ...

3 รูปแบบการวางเป้าหมายการโพสต์ Content ให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ หยุดการโพสต์ content แบบไร้ทิศทาง กับ3สไตล์การโพสต์ ในโลกของดิจิตอล มาเก็ตติ้ง...

คำว่า Startup ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและคงได้เห็นบริการต่างๆ ที่เหล่าผู้ทำธุรกิจ Startup นำออกมาให้บริการ

5 เทรนด์การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง ที่นักการตลาดไม่ควรพลาด เพื่อการกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมนราชูปถัมนภ์ (วสท.)

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้ให้บริการลูกค้ากว่า 1,000 ราย ในการจัดส่งพัสดุไปยังสำนักงานและสถานประกอบการต่างๆ

อาลีบาบายักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซจีน ได้นำโดรน 3 ลำ ส่งสินค้าเป็นครั้งแรก โดยบรรทุกกล่องเสาวรส 6 กล่อง น้ำหนักรวม 12 กิโลกรัม บินออกจากชายฝั่งเมืองผูเถียน มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน

หลักเกณฑ์ในการนำเสนอธุรกิจของคุณบน Google เราได้รวบรวมหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถรักษาข้อมูลทางธุรกิจที่มีคุณภาพสูงไว้ได้บน Google

เมื่อปีที่่ผ่านมา Google มียอดการค้นหาทั้งหมด 2,161,530,000,000 ครั้ง ซึ่งนี่อาจถือว่าคนส่วนใหญ่ ยังรู้จัก Google ในนามของ Search Engine

มีคำกล่าวที่ว่าใครที่เป็นผู้ครอบครองสื่อไว้ในมือได้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นสามารถครอบครองมวลชนได้ ดังจะเห็นว่าทุกครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นจุดแรกๆ ที่ผู้นำการปฏิวัติเข้ายึดก็คือสถานีสื่อสารควบคุมการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสู่มวลชนและนำเสนอข้อมูลในสิ่งที่พวกเขาต้องการให้รับรู้

การข้อขึ้นทะเบียนโดรน ต้องขอขึ้นทะเบียนทั้ง 2 หน่วยงานคือ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. , CAAT) และ สำนักงาน กสทช.โดยการลงทะเบียนโดรนของ กสทช. เป็นการลงทะเบียน การครอบครองโดรน (คล้ายๆการทำทะเบียนรถยนต์ )

การใช้งานเซลลูล่าร์ดาต้า (cellular data หรือ ไวไฟ (wi-fi) ให้เห็นผลงานใช้การแบบเดียวกันนั่นคือการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต แต่อุปกรณ์บางอย่างถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานแค่ไวไฟเท่านั้น

รหัสคิวอาร์ (อังกฤษ: QR Code ย่อจาก Quick Response Code) หรือ คิวอาร์โค้ด เป็นเครื่องหมายการค้าของบาร์โค้ดเมทริกซ์ (หรือบาร์โค้ดสองมิติ)

หลายคนคงได้ยินคำว่า C-TPAT มาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่าคืออะไร มาตรฐาน หรือโปรแกรมเฉพาะที่สร้างขึ้นมา จริงๆแล้ว C-TPAT ย่อมมาจากคำว่า Customs-Trade Partnership Against Terrorism

ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีหลายๆองค์ประกอบรวมๆกัน วันนี้สมาร์ทเอสเอ็มอีมี 3 ปัจจัยเด่นที่จะทำให้ ธุรกิจประสบความสำเร็จ จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกัน

ที่ผ่านมากฎหมายของไทยไม่เอื้ออำนวย ส่งผลให้สตาร์ทอัพที่ดีของไทยมักจะถูกสิงคโปร์มาซื้อไป เพราะสิงคโปร์มีความได้เปรียบทั้งด้านกฎหมายและด้านเงินทุน ไฮไลท์

ตลาดจีนยังคงน่าจับตามองเสมอโดยเฉพาะจากสายตาของนักธุรกิจทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันจีนมีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน และในจำนวนนั้นยังมีการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลางและกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงอย่างต่อเนื่อง

ต่อเนื่องจากบทความที่ผ่านมาที่เปิดเผยเรื่องราวของการนำ Google ในการเขามาพัฒนาระบบทำงานในธุรกิจของคุณ! ซึ่งได้กล่าวถึงบริการ G Suite (Google Apps for Business)

อย่างที่คนไทยทุกคนได้ทราบกันดีว่าเดือนเมษายนนี้มีวันหยุดเยอะเป็นพิเศษ จึงทำให้ใครหลายคนถือโอกาสไปเที่ยวต่างจังหวัดกันซะส่วนใหญ่ ซึ่งไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่ออกเที่ยวในช่วงนี้ เพราะชาวต่างประเทศจำนวนมากก็ได้มาเมืองไทยในเดือนเมษานี้เพราะอยากสัมผัสกับประเพณีสงกรานต์ของบ้านเรา ซึ่งมันจะดีไม่ใช่น้อยหากเรามีธุรกิจที่พักมารองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

ร.ฟ.ท.ประกาศยกเครื่อง “จตุจักร” ให้เป็นตลาดนัดแจ้งกลางเพื่อการช้อปปิ้งในยุค 4.0 เดินหน้าปรับปรุงพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทั้งหมด

การทำธุรกิจเดี๋ยวนี้จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ง่ายตรงที่เราสามารถบุกตลาดใหม่เองได้ หาของจากที่ต่างๆ มาขายได้อย่างสบายๆ นำเข้าเองด้วยต้นทุนที่ถูกลง แต่ในทางกลับกันพอคนอื่นทำได้หมด ทุกคนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เอง ทำการตลาดได้เอง ลุยงานได้เอง

Powered by MakeWebEasy.com