Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  5 D เส้นทางก้าวสู่ความสำเร็จของธุรกิจ ดร.พนม ปีย์เจริญ (1084 อ่าน)

26 ก.ค. 2559 06:47เมื่อลองพิจารณาความสำเร็จของธุรกิจหลายๆธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งไปจนถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จ เราจะพบว่าแต่ละธุรกิจล้วนอาศัยแนวทางเป็นการก้าวไปสู่ความสำเร็จคล้ายๆกัน จะต่างกันบ้างก็เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆที่ซ่อนเร้นอยู่บ้างแต่ในแนวทางหลักๆแล้ว ความสำเร็จด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านธุรกิจ ล้วนอยู่ในทาง 5D ดังต่อไปนี้แล้วทั้งสิ้น

Dream ความมีจินตนาการและความฝัน

เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักมีความฝัน อยากจะมี อยากจะได้ อยากจะเป็น ฯ ดังที่ตนเองต้องการทั้งนั้น แล้วก็จินตนาการภาพในสมองตนเองให้เห็นภาพของธุรกิจตนเองเจริญเติบโตเป็นขั้นเป็นตอน เป็นที่ยอมรับ ไปจนกระทั่งภาพแห่งความสำเร็จเจิดจ้าอยู่ปลายทางที่รออยู่ข้างหน้าอันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงกระตุ้นให้เราได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่เราอาจละล้าละลังอยู่ในขณะนั้น ให้ก้าวสู่บันไดขั้นแรกของการลงมือทำ

จินตนาการและความฝันนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพราะแม้แต่คนที่เป็นทาส ยังกล้ามีความฝัน แล้วเราเป็นใคร ทำไมเราจะไม่กล้าฝัน เพราะฉะนั้นจงคิดไว้เสมอว่า “ ฝันได้ ก็มีโอกาสเป็นจริงได้ ” เพราะความฝันเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญยิ่ง

Desire แรงปราถนาเราในฐานะเจ้าของธุรกิจเราต้องมีแรงปราถนา ทั้งแรงกล้าที่จะทำความฝันของเราให้เป็นความสำเร็จ ที่งดงามให้ได้ แม้จะรู้ว่ามันไม่ง่ายนักก็ตาม

แต่อย่าได้ยอมถอดใจง่ายๆ เพราะการที่เรายังไม่ได้รู้สึกว่าเราได้เต็มที่กับมัน นั่นก็หมายถึงว่า ก็ยังไม่พร้อมที่จะยอมถอยจากมันไปอย่างง่ายๆ สู้ให้เต็มที่ เต็มเวลา เต็มความสามารถ เสียก่อน ก่อนที่จะยอมถอดใจ

พยายามมองไปที่แสงปลายอุโมงค์ที่อาจจะอยู่ไม่ไกลมากนัก แล้วลองจินตนาการดูว่าความสวยงามของความสำเร็จหน้าตามันเป็นอย่างไร บรรยากาศมันดีอย่างไร คนรอบข้างเรารู้สึกดีอย่างไรและเราจะได้รับอะไรบ้างสิ่งต่างๆ ที่เราจินตนาการ จนเห็นภาพแหละนั่นคือแรงบันดาลใจหรือแรงปราถนาที่จะทำให้เรามีความมุ่งมั่นจะก้าวเดินต่อไป

ความต้องการหรือแรงปราถนาของเรานั้น เป็นแรงกระตุ้นอย่างดีที่จะทำให้เรามีความมุมานะบากบั่นค้นหาหนทางที่จะเดินไปถึงเป้าหมายปลายทางให้จงได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเติมไฟแห่งความปราถนาของเราอย่าให้มอดดับเป็นอันขาด เพราะถ้าเมื่อใดที่ไฟแห่งความปราถนาของเรามอดดับไปสิ่งที่เราเริ่มต้นและลงทุนลงแรงไปทั้งหมดก็จะหมดไปด้วย โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่า เราจะแพ้หรือชนะ ซึ่งบางทีอาจเป็นความโชคร้ายที่เราอาจคาดไม่ถึงเพราะอาจจะอีกแค่นิดเดียวเราก็จะถึงชัยชนะแล้ว ก็เป็นได้ เพียงแต่เรามองไม่เห็นและถอยเสียก่อนเท่านั้นเอง

3.Determination ความมุ่งมั่นตั้งใจ
คนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนใหญ่มักจะมีปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้สำเร็จ ไม่ยอมล้มเลิกอะไรง่ายๆ แม้จะพบกับอุปสรรค ปัญหาที่ถาโถมเข้ามาก้มักจะใช้ความรู้ความพยายามผ่านพ้นไปจนได้ไม่ทางใดก้ทางหนึ่ง

เฉกเช่นเดียวกับสายน้ำที่ไหลลงจากยอดเขา ผ่านลำธารสายเล็กๆรวมตัวกันเป็นน้ำตกใหญ่ ไหลอ้อมภูเขาแต่ละลูกเพื่อผ่านลงคูคลองไปยังแม่น้ำใหญ่ มุ่งสู่ทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาล ชีวิตนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีปณิธานและความมุ่งมั่บแล้ว ก้จะไปถึงเป้าหมายให้จงได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

Dare ความกล้าหาญ
คนหลายคนที่อยากประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่เขาไม่เคยมีโอกาสได้เป็นเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพราะเขาเหล่านั้นได้แต่กล้าคิดแต่ไม่กล้าลงมือทำ เหตุเพราะอาจจะกลัวสารพัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรบ้างหรืออาจจะรู้เยอะไปจนไม่กล้าลงมือทำ เพราะมองเห็นอุปสรรคขวากหนามเยอะเกินกว่าจะรับมือได้ จึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะสู้กับมัน

ผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจต้องมีความกล้าหาญบนความรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ความกล้าหาญในด้านต่างๆนั้นมีความพลาดน้อยที่สุด ถึงไม่มีเลย ทั้งความกล้าหาญในความคิด ความกล้าหาญในการเผชิญความจริง ความกล้าหาญในการแก้ปัญหา ความกล้าหาญในการตัดสินใจ ความกล้าหาญในการทิ้งบางอย่างเพื่อรักษาบางอย่าง และความกล้าหาญในด้านอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งรวมทั้งความกล้าหาญที่จะยอมรับความล้มเหลวในการทำธุรกิจด้วยซ้ำไป

แต่สำหรับมืออาชีพแล้ว คนที่ประสบความสำเร็จที่ได้พบเจอไม่ได้มีประตูบานเดียว เพราะก่อนหน้าที่ประตูบานหนึ่งจะปิดลง เขาได้ใช้ความกล้าหาญที่มีพร้อมของเขาสร้างประตูสำรองไว้อีกบานหนึ่งก่อนแล้ว เพราะเขาคิดไว้ก่อนแล้วว่าเมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูอีกบานหนึ่งก็พร้อมที่จะเปิดเสมอ นั่นคือสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จไม่มีหนทางตันสำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพียงแต่ยอมรับว่าอาจต้องเบี่ยงไปเดินอีกเส้นทางหนึ่ง ที่สร้างรอไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

Drive แรงขับเคลื่อน
ผู้ประสบความสำเร็จ จะรู้ว่าสิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบมีความสำคัญอย่างไรและจะพัฒนาอย่างไร จึงทำให้มีแรงขับเคลื่อนนั้นไม่สะดุด และไหลลื่นไปด้วยความสะดวกราบรื่น อาธิ

5.1 Development
แรงขับเคลื่อนที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ในลำดับต้นๆก็คือ ทรัพยกรมนุษย์ ในองค์กรคนในองค์กรจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอให้สอดคล้องกับการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต

5.2 Relation
สัมพันธภาพในองค์กรต้องดี ทุกคนสมัครสมานสามัคคี อบอุ่นไว้วางใจซึ่งกันและกัน ไม่ขัดแย้งกัน เฟืองทุกตัวหมุนไปในทิศทางที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน และหรือมีความขัดแย้งกันบ้าง ความขัดแย้งนั้นต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าของธุรกิจเสมอ

5.3 Incentive
สร้างให้ทุกคนมีแรงบันดาลใจเหมือนเรา ทำให้ทุกคนในองค์กรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเหมือนเรา เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน นั่นหมายรวมไปถึงว่าหากองค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้า คนทุกคนในองค์กรก็ต้องอยู่ดีกินดีและเจริญก้าวหน้าไปกับเราด้วย

5.4 Verbal Communication
สร้างให้เกิดการสื่อสารเชิงบวกในองค์กร สร้างความเป็นทีมที่อบอุ่น เป็นกันเองด้วยการสื่อสารคุณภาพในระดับต่างๆ ซึ่งสามารถทำให้เกิดการลดขั้นตอน ลดเวลา ลดความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นจากการแข่งขันทางธุรกิจกับคู่แข่ง โดยให้ทุกคนมองไปที่เป้าหมายมากกว่าวิธีการ

5.5 Environment Arrangement
สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เกิดสมรรถนะที่เอื้อต่อการสร้างผลงานคุณภาพเป็นสถานที่ทำงานที่พร้อม และเอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่จะทำให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพเพื่อใช้ในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้

องค์ประกอบต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่มีผลต่อองค์กรที่ประสบความสำเร็จในองค์ประกอบธุรกิจในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และแข่งขันใบนี้

iso consult : ที่ปรึกษา iso
http://www.qmlcorp.com

110.168.229.106

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com