image

Supply Chain Security เป็นประโยคที่หลายคนคงเคยได้ยินมาแล้ว
แต่อาจยังไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร ?
Supply Chain Security หมายถึง ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบการจัดส่งสินค้าต้นทาง (Origin) ไปสู่ปลายทางคือผู้บริโภค (Consumers) หรือที่เรียกว่า ความปลอดภัยในห่วงโซ่ของการผลิตและบริโภค นั่นเอง จำเป็นหรือไม่ ! ที่เราต้องสร้างระบบความปลอดภัยในการขนส่งต้องบอกว่าเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน เพราะการลักลอบ การกระทำผิดกฎหมาย มักจะฉวยโอกาสจากการการใช้ Supply Chain ของช่องทางปรกติในการกระทำผิด ลำเลียงสิ่งผิดกฎหมาย ไปยังจุดหมายปลายทาง หากเราไม่มีระบบ หรือมาตรการป้องกัน Supply Chain ของเราก็จะถูกเป็นช่องทางในการทำผิดกฎหมาย โดยเราไม่รู้ตัว เหตุการณ์ 9-11 เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการก่อเหตุวินาศกรรม การจี้เครื่องบิน พลีชีพการโจมตี และการก่อการร้าย ก็เป็นผลเนื่องจากการบกพร่องด้านความปลอดภัยของ Supply Chain ของประเทศสหรัฐอเมริกาเอง
ดังนั้นโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักและมีบทเรียนด้านการก่อการร้าย จึงได้มอบหมายภารกิจ (Mission) ให้กับหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายฝั่ง (CBP: Custom Border and Protection) ได้สร้าง Supply Chain Security Program ขึ้นมาที่เรียกว่า CTPAT ขึ้นมาเมื่อเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 หลังจากเหตุการณ์ 9-11 เพียงแค่ 1-2 เดือน โปรแกรม CTPAT เป็นโปรแกรม Supply Chain Security ประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างมาเฉพาะสำหรับ Supply Chain ที่จะมุ่งตรงไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา (ยังมีอีกหลาย โปรแกรมมาก ที่แต่ละประเทศสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกัน ชายขอบประเทศของตนเอง) ซึ่งโปรแกรมนี้จะมุ่งเน้นในการปรับปรุง Improve supply chain ของภาคเองชนเพื่อป้องกัน การก่อการร้าย
Supply Chain Security Program ที่แต่ละประเทศสร้างมา และใช้ร่วมกันเช่น
• Custom Trade Partnership Against Terrorism Program:
CTPT(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
• Secure Export Scheme Program: SES (ประเทศนิวซีแลนด์)
• Partners in Protection Program : PIP (ประเทศแคนาดา)
• Authorized Economic Operator Program : AEO (ประเทศแคนาดา)
• อื่น ๆ
นอกจากนี้ CTPAT ยังถูกนำไปเป็นข้อกำหนด หรือเงื่อนไข ในการ qualify เพื่อเป็น Suppliers ให้กับผู้ค้ารายใหญ่เช่น Walmart, COSTCO, Dollar Tree, Living Style Group, Havertys , The Home Depot เป็นต้น

OUR SERVICES

image
CTPAT โปรแกรม ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Custom Trade Partnership Against Terrorism เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาโดยศุกลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา (US Custom: CBP) เพื่อป้องกันการก่อการร้าย ที่จะเกิดขึ้นในระบบการส่งส่ง Supply Chain ที่มีปลายทางอยู่ประเทศ สหรัฐอเมริกาการนำ CTPAT มาใช้ในการควบคุม จะพิจารณาการควบคุม Supply Chain เป็น layer โดยที่มีผู้นำเข้าอยู่ปลายทางในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Mainland โดยจะมีบทบาทเป็นผู้ควบคุม (Partner) ให้สมาชิก (Member) ที่อยู่ใน supply chain ได้ทำการ validation เพื่อให้มีมาตรการในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการก่อการร้าย

image
ที่ปรึกษา แก้ปัญหา Social Compliance Consultant
ในการถูกตรวจสอบโดยลูกค้า ลูกค้าที่ถูกตรวจสอบโดยลูกค้าต่างประเทศ (USA, EU) ที่ให้ความสนใจในเรื่อง Social compliance และความปลอดภัยในการทำทำงาน ความปลอดภัยด้าน Supply Chain และมีปัญหาปรับแก้ในการตรวจสอบ เช่นการจ้างแรงงาน การทำงานเกินเวลาที่กำหนด ความปลอดภัยในการทำงาน สามารถโทรปรึกษาเราได้

 
image
supply Chain Security
CTPAT-AEO-KC3-RA3
ความปลอดภัยในระบบจัดส่งสินค้า
ในยุคของ Globalization ที่มีการส่งผ่านสินค้ามากมายไปยังทั่วโลก ความปลอดภัยในการจัดส่งจึงเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคทุกคนจะต้องได้รับ
สินค้าสูญหาย เกิดการซุกซ่อน สินค้าเกิดการปลอมปน เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อประเทศต่างๆ จึงได้สร้างมาตรการในการป้องกันการเกิดเหุตดังกล่าว

BLOG

พบ100ธุรกิจสตาร์ทอัพ ใน7โซลูชั่นที่พร้อมให้บริการ แก่ภาครัฐบาลและเอกชน

ณ ตอนนี้ทุกคนเริ่มให้ความสนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือโลกของเรามากขึ้น ลดการใช้ขยะพลาสติกลง มีการใช้ถุงผ้าในการซื้อของ

Call to Action หรือที่เรียกสั้นๆว่า CTA หมายถึงการเรียกหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำบางอย่าง เพื่อให้ผู้รับสารตอบสนองต่อข้อเสนอของเรา

QML CORPORATION CO., LTD | Management consultant
บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ 116 ลาดพร้าว 96 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Powered by MakeWebEasy.com