image
  การปล่อยก๊าซคาร์บอนในการดำเนินงาน (Operational Carbon) หมายถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ระหว่างกระบวนการทำงานหรือเทียบเท่ากับระยะการใช้งาน(Use phase) ในวงจรชีวิตของอาคาร (building ‘s lifecycle) ซึ่งรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมและแหล่งต่างๆ ภายในอาคาร เช่น แสงสว่าง ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ การระบายอากาศ พัดลม กาต้มน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เช่น ลิฟต์และประตูอัตโนมัติ อุปกรณ์เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากสภาพแวดล้อมที่องค์กรหรือการออกแบบอาคารได้สร้างขึ้นมา โดยทั่วไปการปล่อยก๊าซคาร์บอนในการดำเนินงานมีค่าประมาณ 70% ของการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมดของอาคารสำนักงาน ส่วนอีก 30% เป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนในระหว่างขั้นตอนของการก่อสร้างอาคาร
การปล่อยก๊าซคาร์บอนในการดำเนินงานยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก การลดปริมาณคาร์บอนในการดำเนินงานเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และปรับปรุงความยั่งยืนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของอาคาร
บริษัทต่างๆ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในการดำเนินงานได้ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้:
Understand Your Carbon Emissions: ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจว่าการปล่อยก๊าซเกิดขึ้นที่ใดและหาทางลดการปลดปล่อยที่แหล่งปล่อย
Supplier Audit: ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของซัพพลายเออร์และร่วมมือกับซัพพลายเออร์ที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่ำกว่า
Energy Saving: ใช้แนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงาน
Sustainable Travel Policy: ส่งเสริมการใช้ทางเลือกการเดินทางอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Fleet Transition: การเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษต่ำสำหรับการเดินทางทางธุรกิจ
Digital Footprint: เพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการใช้กระดาษ
Bin Ban: ลดของเสียโดยส่งเสริมการรีไซเคิลหรือใช้วัสดุรีไซเคิลให้มากชึ้น
Make it Social: ให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วมในความพยายามนี้
นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ยังสามารถลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการขนส่ง ใช้เชื้อเพลิงทางเลือก กำหนด KPI และปรับใช้กลยุทธ์การจัดการเพื่ออนุรักษ๋สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การดำเนินการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรอีกด้วย!!!
 

 

OUR SERVICES

image
CTPAT โปรแกรม ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Custom Trade Partnership Against Terrorism เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาโดยศุกลกากรประเทศสหรัฐอเมริกา (US Custom: CBP) เพื่อป้องกันการก่อการร้าย ที่จะเกิดขึ้นในระบบการส่งส่ง Supply Chain ที่มีปลายทางอยู่ประเทศ สหรัฐอเมริกาการนำ CTPAT มาใช้ในการควบคุม จะพิจารณาการควบคุม Supply Chain เป็น layer โดยที่มีผู้นำเข้าอยู่ปลายทางในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Mainland โดยจะมีบทบาทเป็นผู้ควบคุม (Partner) ให้สมาชิก (Member) ที่อยู่ใน supply chain ได้ทำการ validation เพื่อให้มีมาตรการในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการก่อการร้าย

image
ที่ปรึกษา แก้ปัญหา Social Compliance Consultant
ในการถูกตรวจสอบโดยลูกค้า ลูกค้าที่ถูกตรวจสอบโดยลูกค้าต่างประเทศ (USA, EU) ที่ให้ความสนใจในเรื่อง Social compliance และความปลอดภัยในการทำทำงาน ความปลอดภัยด้าน Supply Chain และมีปัญหาปรับแก้ในการตรวจสอบ เช่นการจ้างแรงงาน การทำงานเกินเวลาที่กำหนด ความปลอดภัยในการทำงาน สามารถโทรปรึกษาเราได้

 
image
supply Chain Security
CTPAT-AEO-KC3-RA3
ความปลอดภัยในระบบจัดส่งสินค้า
ในยุคของ Globalization ที่มีการส่งผ่านสินค้ามากมายไปยังทั่วโลก ความปลอดภัยในการจัดส่งจึงเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคทุกคนจะต้องได้รับ
สินค้าสูญหาย เกิดการซุกซ่อน สินค้าเกิดการปลอมปน เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อประเทศต่างๆ จึงได้สร้างมาตรการในการป้องกันการเกิดเหุตดังกล่าว

BLOG

พบ100ธุรกิจสตาร์ทอัพ ใน7โซลูชั่นที่พร้อมให้บริการ แก่ภาครัฐบาลและเอกชน

ณ ตอนนี้ทุกคนเริ่มให้ความสนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือโลกของเรามากขึ้น ลดการใช้ขยะพลาสติกลง มีการใช้ถุงผ้าในการซื้อของ

Call to Action หรือที่เรียกสั้นๆว่า CTA หมายถึงการเรียกหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำบางอย่าง เพื่อให้ผู้รับสารตอบสนองต่อข้อเสนอของเรา

QML CORPORATION CO., LTD | Management consultant
บริษัท คิวเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ 116 ลาดพร้าว 96 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Powered by MakeWebEasy.com