Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  ประเภทของขยะทั่วไป (89704 อ่าน)

25 ต.ค. 2559 16:18โดยทั่วไปแล้วขยะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

(1) ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมา หมักปุ๋ยได้

เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้

หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

(2) ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้

ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋อง เครื่องดื่ม เศษพลาสติก

เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็นต้น

(3) ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย

ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลีกษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร

ซองหรือถุงพลาสติกสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น

(4) ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้

วัตถุระเบิดได้

วัตถุไวไฟ

วัตถุออกไซต์และวัตถุเปอร์ออกไซต์

วัตถุมีพิษ

วัตถุที่ทำให้เกิดโรค

วัตถุกัมมันตรังสี

วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

วัตถุกัดกร่อน

วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง

วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจทำ ให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์

เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ายไฟฉายหรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช

กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น

ที่มา: http://www.environnet.in.th

171.97.48.127

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

25 ต.ค. 2559 16:28 #1

ISO 14001 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ ดิบและพลังงาน และการบำบัดมลพิษ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและลดปัญหาการค้าระหว่างประเทศ ผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าด้วยความมั่นใจว่าจะไม่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวด ล้อม

หลักการสำคัญของ ISO 14001

การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)

การวางแผน (Planning) เพื่อสนองนโยบาย

การนำไปปฏิบัติและการดำเนินการ (Implementation

171.97.48.127

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

24 เม.ย 2560 03:23 #2

ถังขยะในห้างสรรพสินค้า

110.169.69.163

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

24 เม.ย 2560 03:24 #3

ถังขยะในห้างสรรพสินค้า ที่ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

110.169.69.163

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

่้ยนกำ้ดยน

่้ยนกำ้ดยน

ผู้เยี่ยมชม

naytsm@hotmail.com

29 พ.ค. 2560 13:44 #4

ทำไมก็อปไม่ได้

183.89.120.150

่้ยนกำ้ดยน

่้ยนกำ้ดยน

ผู้เยี่ยมชม

naytsm@hotmail.com

Chalermphol

Chalermphol

ผู้เยี่ยมชม

chalermphol@qmlcorp.com

29 พ.ค. 2560 16:37 #5

เป็นเว็บสำเร็จรูปน่ะครับ

171.97.47.178

Chalermphol

Chalermphol

ผู้เยี่ยมชม

chalermphol@qmlcorp.com

chalermphol

chalermphol

ผู้เยี่ยมชม

chalermphol@qmlcorp.com

26 มิ.ย. 2560 20:47 #6

119.76.32.58

chalermphol

chalermphol

ผู้เยี่ยมชม

chalermphol@qmlcorp.com

Chalermphol

Chalermphol

ผู้เยี่ยมชม

Chalermphol@qmlcorp.com

6 ก.ค. 2560 23:13 #7

124.120.98.138

Chalermphol

Chalermphol

ผู้เยี่ยมชม

Chalermphol@qmlcorp.com

thespecialist

thespecialist

ผู้เยี่ยมชม

thaiseodesign@hotmail.com

7 มี.ค. 2561 17:51 #8


ที่มา : http://www.thethaitool.com/

171.97.67.112

thespecialist

thespecialist

ผู้เยี่ยมชม

thaiseodesign@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com