Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  ตลาดส่งออก 15 อันดับแรกของไทย (578 อ่าน)

3 ธ.ค. 2559 02:18สหรัฐอเมริกา : สินค้าเกษตรกรรม มันสำปะหลัง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องเทศและสมุนไพร กล้วยไม้ กาแฟ ธัญพืช สินค้าประมง อาหารสัตว์เลี้ยง สิ่งปรุงรสอาหาร สินค้า อุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด เครื่องสุขภัณฑ์

จีน : ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องเทศและสมุนไพร กล้วยไม้ ยางพารา พืชน้ำมัน สินค้าประมง สิ่งปรุงรสอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป

ญี่ปุ่น : สินค้าเกษตรกรรม ข้าว ถั่ว มันสำปะหลังอัดเม็ด ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องเทศและสมุนไพร กล้วยไม้ ยางพารา กาแฟ ธัญพืช สินค้าประมง ปศุสัตว์ อาหารสัตว์เลี้ยง สิ่งปรุงรสอาหาร สินค้าอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอื่นๆ ปฏิชีวนะ ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด เครื่องสุขภัณฑ์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

ฮ่องกง : ข้าว ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง สมุนไพร อัญมณีและเครื่องประดับ ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์

ออสเตรเลีย : เครื่องเทศและสมุนไพร สิ่งปรุงรสอาหาร เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

มาเลเซีย : สินค้ากสิกรรม ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ยางพารา กาแฟ พืชน้ำมัน อาหารสัตว์เลี้ยง สิ่งปรุงรสอาหาร ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

เวียดนาม : ข้าวโพด ถั่ว ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง สมุนไพร กล้วยไม้ พืชน้ำมัน ธัญพืช สินค้าประมง เครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เครื่องใช้ไฟฟ้า ปฏิชีวนะ ปูนซิเมนต์

สิงคโปร์ : ข้าว ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด น้ำมันสำเร็จรูป

อินโดนีเซีย : ถั่ว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ใบยาสูบ เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

ฟิลิปปินส์ : ข้าวโพด ใบยาสูบ เครื่องดื่ม รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว

สวิตเซอร์แลนด์ : ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง

อินเดีย : ถั่ว ผลไม้สด ยางพารา พืชน้ำมัน เคมีภัณฑ์ ปฏิชีวนะ เม็ดพลาสติก

เยอรมนี : ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ธัญพืช ปศุสัตว์ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป สิ่งปรุงรสอาหาร

กัมพูชา : น้ำมันสำเร็จรูป ปิโตรเลียมบิทูเมนและกากอื่น ๆ กาแฟ สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สิ่งปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เครื่องสุขภัณฑ์ ปูนซิเมนต์

เนเธอร์แลนด์ : มันสำปะหลัง ผลผลิตจากมันสำปะหลัง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป

ที่มา : http://www.smartsme.tv/

124.120.152.78

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com