Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  สินค้ายอดฮิต 10 อันดับที่ไทย”นำเข้า – ส่งออกลาว”ในปี 2016 (5942 อ่าน)

13 ม.ค. 2560 02:32สปป.ลาวถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญของภูมิภาคอาเซียน และยังเป็นเส้นทางการส่งออกที่สำคัญของไทยอย่างยิ่ง เนื่องจากลาวเป็น land link เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกไทย-จีน, ไทย-เวียดนาม ผ่านสะพานข้ามแม่น้าโขงถึง 4 แห่ง (แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ แห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต แห่งที่ 3 นครพนม-คาม่วนและแห่งที่ 4 คือเชียงของ-ห้วยทราย)

ลาว มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่เฉลี่ยร้อยละ 7.5% ในปี 2558 (โดยประมาณการของ IMF ใน World Economic Outlook เดือนตุลาคม 2558) ทำให้กลุ่มชนชั้นกลางขยายตัวเพิ่มและพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลต่อกาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง ต้องการความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน จึงเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจบริการต่างๆของไทย

ตลาดส่งออกที่สำคัญของสปป.ลาว : ไทย จีน เวียดนาม ออสเตรเลีย เยอรมนี

ตลาดนาเข้าที่สำคัญของสปป. ลาว: ไทย จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

สินค้าส่งออกที่สำคัญ : แร่ทองแดง ทองแดงและของใช้ที่ทำด้วยทองแดง ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ทองคำผสม ทองคำแท่ง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้ ยาสูบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : น้ามันเชื้อเพลิง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ พาหนะขนส่งทางบก เหล็กและเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ยางและเครื่องใช้ที่ทำด้วยยาง ทองแดงและเครื่องใช้

สถานการณ์การค้าสปป.ลาว

สินค้าที่มีการแข่งขันสูงในตลาดสปป.ลาว ได้แก่ สินค้าเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กกล้า สแตนเลส วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง เครื่องมือการเกษตร พลาสติกและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน และภาชนะบรรจุอาหาร ส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากจีนและเวียดนาม ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้าจากไทย

นอกจากนี้ ประเทศคู่แข่งทางการค้าของไทยในสปป.ลาว มีวิธีในการเจาะตลาด เช่น สร้างความสัมพันธ์ในด้านต่างๆกับรัฐบาลสปป.ลาว ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ และให้การปรึกษาและช่วยเหลือนักลงทุนหากมีอุปสรรคในด้านการค้าและการลงทุน

แนวโน้มด้านการลงทุน รัฐบาลสปป.ลาว มีโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานหลายด้าน เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า และชลประทาน เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จึงมีความต้องการสินค้าในหมวดเครื่องจักรกลและส่วนประกอบสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รถยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนาประเทศ


สินค้าส่งออก

(หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

10.เครื่องดื่ม 73.67

9.ผลิตภัณฑ์พลาสติก 80.72

8.ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 100.50

7.เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว 113.80

6.เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 118.88

5.เคมีภัณฑ์ 131.81

4.สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ 147.42

3.เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 319.05

2.รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 438.34

1.น้ามันสำเร็จรูป 513.75

สินค้านำเข้า

10.ปุ๋ยและยากาจัดศัตรูพืชและสัตว์ 12.75

9.ลวดและสายเคเบิล 16.28

8.เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด 16.37

7.ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 18.09

6.พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช 39.31

5.เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 77.36

4.ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทาจากผัก ผลไม้ 81.18

3.เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 222.64

2.สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 236.18

1.เชื้อเพลิงอื่น ๆ 906.26

ที่มา :http://www.smartsme.tv/

171.97.48.195

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

JL

JL

ผู้เยี่ยมชม

adfree1day@hotmail.com

19 พ.ค. 2560 15:32 #1

ประเทศลาวตอนนี้ตลาดเริ่มโตแล้วนะครับ ใครจะไปจับจองส่วนแบ่งทางธุรกิจๆ ต้องรีบๆ หน่อยนะครับ

182.232.111.35

JL

JL

ผู้เยี่ยมชม

adfree1day@hotmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com