Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  สร้างตะวันออกเป็นมหานครใหม่และหนุนไทยเป็น Hub Logistics (843 อ่าน)

25 มี.ค. 2560 01:3723 มี.ค. 60) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานสัมมนา “CLMVT พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของเอเชีย” ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปฐกถาเปิดงานว่า ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าความมั่นคงขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ยุโรป แต่อยู่ที่เอเชีย ซึ่งจะเป็นตัวหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโลกในอนาคต โดยกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) จะมาแทนที่ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) โดยเครื่องจักรหลักของ RCEP คืออาเซียน 10 ประเทศ ซึ่งเป็นตัวเชี่อมกับอีก 6 ประเทศให้เกิดเขตการค้าเสรีที่เข้มแข็ง สามารถแข่งขันทางการค้าทั้งกับจีนและสหรัฐได้ โดยแกนหลักของอาเซียนคือกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย หรือ CLMVT

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อุตตม สาวนายน กล่าวว่าประเทศไทย 4.0 ต้องมีการวางรากฐานเพื่อปรับบเปลี่ยนประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะโลกสมัยนี้เป็นเรื่องของคุณภาพ เหตุนี้ประเทศไทยเราจึงเริ่มเคลื่อนไหวจากเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่างๆ สาเหตุที่เลือกจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทราและระยองในการนำร่อง เพราะเป็นพื้นที่ที่มีจุดเด่นและมีศักยภาพทั้งด้านทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดศูนย์กลางและสามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ CMLV บวกกับจุดยุทธศาสตร์ด้านการค้าการลงทุน เหมาะแก่การก้าวกระโดดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างยิ่ง นี่เป็นการลงทุนครั้งใหญ่โดยใช้เงินลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศซึ่งภาครัฐต้องอาศัยเงินร่วมลงทุนจากเอกชน โดยมีมิติสำคัญ 4 มิติ คือ

เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับกับอุตสาหกรรมใหม่

เพื่อให้อุตสาหกรรมเป้าหมายเกิดขึ้นใน EEC

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อสร้างเมืองใหม่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา

โดยประกอบไปด้วย 15 โครงการดังนี้

EECI : EEC Inovation Park ศูนย์กลางด้านนวัตกรรม พื้นที่ 2,000 ไร่ ในอำเภอวังจันทร์ ระยอง (จัดอยู่ในการปรับโครงสร้างพื้นฐาน)

ท่าอากาศยานอู่ตะเภาและศูนย์ซ่อมท่าอากาศยาน

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

ท่าเรือมาบตาพุตระยะที่ 3

รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก

รถไฟรางคู่

ทางหลวงและมอเตอร์เวย์

EECD : EEC Digital Park ศูนย์กลางด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่ 600 ไร่ ในอำเภอศรีราชา ชลบุรี (กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย)

ยานยนต์แห่งอนาคต

อุตสาหกรรมการบิน, หุ่นยนต์, อิเล็คทรอนิกอัจฉริยะ

ปิโตรเลียมและเคมีชีวภาพขั้นสูง

การแพทย์ครบวงจร

(กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว)

การท่องเที่ยว

(กลุ่มเมืองใหม่เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา)

ศูนย์กลางด้านธุรกิจระดับโลก, เขตเสรีทางการค้า

การพัฒนาเมืองใหม่

สาธารณูปโภค

โครงการ EEC จะมีระบบขนส่งทางด้านต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ได้ครอบคลุมทุกเส้นทาง โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์การด้านการขนส่งและคมนาคม เชื่อมโยงไปกับแนวคิดของ CLMVT ที่จะเติบโตไปพร้อมกันทุกประเทศ หากโครงการนี้สามารถทำได้สำเร็จจริง จะส่งผลดีอย่างมากกับเศรษฐกิจไทยและการขยายความเจริญไปยังภาคตะวันออกนี้ จะสามารถช่วยลดความแออัดของประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลลงได้อีกด้วย

ที่มา :https://www.smartsme.tv

119.76.32.154

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com