Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  ลิขสิทธิ์ ดูอย่างไร ? แบบไหนเราจะใช้ได้ (352 อ่าน)

24 ต.ค. 2560 00:51ทุกสิ่งทุกชิ้นงานส่วนใหญ่จะมีลิขสิทธิ์เกี่ยวข้องอยู่เยอะ หากเราใช้แบบไม่ระมัดระวังหรือไม่ขออนุญาตเจ้าของผลงาน เราอาจโดนฟ้องและติดคุกหรือปรับเงินได้ บทความนี้จำทำความรู้จักว่า ลิขสิทธิ์ นี้ดูกันอย่างไร แบบไหนมี แบบไหนไม่มี แบบไหนเราใช้ได้ ลองมาดูกัน

สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้ให้ข้อมูลอธิบายเรื่องลิขสิทธิ์ว่าเราจะมีเองตั้งแต่เมื่อไหร่ แบบไหนคืองานมีลิขสิทธิ์บ้าง แบบไหนไม่มีลิขสิทธิ์ การขออนุญาตใช้ทำอย่างไร และ แบบไหนเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์บ้าง

ลิขสิทธิ์

สิทธิ์ในลิขสิทธิ์ เกิดขึ้นทันที นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาโดยไม่ต้องจดทะเบียน หรือผ่านวิธีใดๆ โดยความมคุ้มครองนี้จะมีตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อไปอีก 50 ปี นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต

งานที่มีลิขสิทธิ์

พบมากได้แก่ วรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สื่อบันทึเสียง งานแพร่เสียง แพร่ภาพ รวมถึงงานอื่นๆในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ แผนกศิลปะ

งานที่ไม่มีลิขสิทธิ์

ได้แก่พวกข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่างๆ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ

การละเมิดลิขสิทธิ์

โดยตรง คือการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณะชน เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยอ้อม คือการกระทำทางการค้าหรือการกระทำที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้กระทำรู้อยู่แล้วว่างานที่จะทำนั้น ได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แต่ก็ยังกระทำด้วยวัตถุประสงค์ต้องการแสวงหาผลกำไรจากงานนั้น อาทิเช่น การขาย มีไว้เพื่อขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เสนอให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือแจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ และการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ลิขสิทธิ์

1. การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ไม่มีแบบที่กฎหมายกำหนด อาจตกลงด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้

2. การอนุญาตผู้หนึ่งใช้ลิขสิทธิ์ไปแล้ว ไม่ตัดสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ด้วย

ดังนั้นเรื่องลิขสิทธิ์นี้ เราควรรู้และหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลองศึกษากฎหมาย พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กันดู โดยคลิกที่นี่

ข้อมูลจาก facebook สำนักงานกิจการยุติธรรม

124.120.97.208

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com