Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  บัตรประกันสังคมยุคดิจิทัลบนมือถือ (768 อ่าน)

25 ต.ค. 2560 00:59ใครที่พกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลละก็ ปีใหม่ 2561 เตรียมปรับตัวได้เลย เพราะทาง กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม ประกาศเข้าสุ่ยุค Thailand 4.0 ด้วย Digital SSO ซึ่ง ผู้ประกันตนไม่ต้องพกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล และตรวจสอบสิทธิรักษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ทั้ง www.sso.go.th,Mobile Application (SSO Connect) , SSO NEWS , MY SSO หรือโทรสายด่วน 1506 รวมถึงการใช้บัตรประชาชนแบบ Smart Card มาใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ทันที

โดยสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน Android สามารถดาวน์โหลดแอป SSO NEWS บน Google Play ซึ่งจะได้ทั้งติดตามข่าวสาร สิทธิผู้ประกันตน ตลอดจนแผนที่บอกพิกัดศูนย์ประกันสังคมทั่วประเทศด้วย

หากแตะที่แท็บ CARD คุณสามารถใช้การ์ดแบบดิจิทัลนี้แสดงไปยังโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ประกันตน ได้ โดยจะแสดงทั้งชื่อผู้ประกันตน ชื่อโรงพยาบาล วันออกบัตร วันหมดอายุ และเขตพื้นที่สำนักงานประกันสังคม เหมือนบัตรจริงที่คุณได้รับ และหากแตะที่แท็บ Member ก็จะแสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว และเงินสะสมชราภาพด้วย

นอกจากนี้ยังมีแอป SSO Connect ที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟน iOS และ Android ของคุณเป็นบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล บัตรประกันสังคมได้ด้วยเช่นกัน โดย

เข้าไปที่ https://ssoconnect.mywallet.co ก่อน จากนั้นกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ แล้วคลิกปุ่ม ส่ง

โดยผู้ใช้ iOS สามารถเพิ่มบัตรผ่านทาง Apple Walllet โดยเปิดแอป Apple Wallet แล้วแตะเครื่องหมาย + มุมบนขวาของจอ แล้วสแกน QR CODE เพืื่อเพิ่มบัตรลงบน Wallet ของเรา

ส่วน Android จะไม่มีแบบ Apple Wallet ดังนั้นต้องโหลดแอป MyWallet ติดตั้งเพิ่มทาง Google Play แล้วเปิดแอป MyWallet จากนั้นแตะ + มุมบนขวาของจอ แล้วทำการสแกน QR CODE เช่นกัน ก็จะได้บัตร รับรองสิทธิการรักษาพยาบาลแล้ว

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดย พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายในองค์กรและสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการทำงานในยุคดิจิทัล และพัฒนาระบบพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการเข้าถึงงานบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นจะขับเคลื่อนด้วยกลไก “ประชารัฐ” โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สำนักงานประกันสังคม ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงแรงงาน จึงได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้เชื่อมโยงสอดคล้อง กับหน่วยงานอื่นและให้บริการ Web Service โดยการปฏิรูปประกันสังคมเข้าสู่ Digital SSO ให้รองรับบริการ e-self Service อย่างครบวงจร สามารถตอบสนองต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึงบริการและได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐที่ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร อีกทั้งเป็นการรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานประกันสังคม จึงได้ยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตนอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลฯ ผ่านนายจ้าง และ SMS ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th ,Mobile Application (SSO Connect , SSO NEWS , MY SSO),หรือโทรสายด่วน 1506

ที่มา : https://www.it24hrs.com

124.120.97.208

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com