Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคจีน ปี 2561 (544 อ่าน)

7 ธ.ค. 2560 06:04

บทความโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

บริษัทวิจัยมินเทล (Mintel China) ได้เปิดเผยผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคจีนในปี 2561 ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเอสเอ็มอีไทยที่ต้องการ ส่งออกจีน โดยสามารถสรุปได้ 5 ข้อดังนี้

Megabrain: ผู้บริโภคจะให้ความสนใจกับระบบอัจริยะต่างๆที่ช่วยให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น โดยระบบอัจฉริยะต่างๆ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคมากขึ้น และผู้บริโภคเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นเช่นกัน เนื่องจากช่วยเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดาเนินชีวิต รวมทั้งช่วยสร้างความสุขและความบันเทิงอีกด้วย

Pressure Play: ผู้บริโภควัยรุ่นจะมองหาสิ่งต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆที่ช่วยบรรเทาความเครียดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น การทำงาน การเรียน ความคาดหวังของครอบครัว เป็นต้น โดยกิจกรรมที่มาช่วยผ่อนคลาย อาจอยู่ในรูปแบบจำลองเสมือนจริงและกายภาพ

The Balanced Life: ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Being Me: ผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากได้สัมผัสและเรียนรู้จากโซเชียลมีเดีย จึงมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจแบรนด์สินค้าและบริการที่สามารถสะท้อนตัวตนของผู้บริโภคมากขึ้น

All we need is mobile: ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะมองแบรนด์ที่ไม่ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือว่า ไม่ให้ความสำคัญกับลูกค้า เนื่องจากผู้บริโภคจีนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน

ที่มา : https://www.smartsme.co.th

124.120.97.124

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com