Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  กรมพัฒนาธุรกิจ ช่วยแปลงโฉมร้านค้า (606 อ่าน)

26 ม.ค. 2561 03:43

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ช่วยแปลงโฉมค้าปลีกชุมชน เทียบเท่าสะดวกซื้อชั้นนำ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสร้างศักยภาพให้ร้านค้าชุมชนไทยเข้มแข็ง ยกระดับและ แปลงโฉมร้านค้าชุมชน เพื่อสร้างฐานรากของเศรษฐกิจให้เติบโตตั้งแต่ระดับชุมชนสะท้อนไปถึงภาพรวมระดับประเทศ โดยกรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พัฒนาร้านค้าชุมชนภายใต้กองทุนหมู่บ้าน โดยนำแนวคิดการบริหารจัดการร้านค้าสมัยใหม่ มาใช้ในการปรับร้านค้าชุมชนให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับร้านสะดวกซื้อชั้นนำ

กรมฯ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพร้านค้าชุมชนไทย โดยได้สร้างความรู้พื้นฐานให้กับผู้ประกอบธุรกิจจำนวน 234 ร้าน ที่เป็นเจ้าของร้านค้าชุมชนไทย เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการปรับตัว ซึ่งมีกระบวนการให้ความรู้อย่างเข้มข้นแก่ร้านค้าชุมชนที่อยู่ในการดูแลของกทบ. โดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่บริหารจัดการกำไรที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าส่วนหนึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในร้าน และคืนให้แก่สมาชิกในรูปแบบปันผลทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินในชุมชนที่คล่องตัว

โดยมีร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น ร้านค้าชุมชนต้นแบบ จำนวน 110 ร้าน แบ่งเป็นภาคเหนือ 33 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 ร้าน ภาคกลาง 25 ร้าน และภาคใต้ 25 ร้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจะลงพื้นที่จริงเพื่อปรับภาพลักษณ์ของร้านทั้งหมดให้สวยงามและทันสมัย ซึ่งจะเห็นความแตกต่างได้ทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการปรับแต่งร้าน พร้อมให้คำแนะนำแบบต่อตัวด้านการตลาด การจัดการโลจิสติกส์และสินค้าคงคลัง การนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจเกิดการเรียนรู้การบริหารร้านค้าชุมชนในมุมมองใหม่ๆ และนำข้อแก้ไขไปปรับใช้กับการทำธุรกิจได้สอดคล้องกับปัญหาที่ประสบอยู่จริง

“สิ่งสำคัญของความร่วมมือระหว่างกรมฯ กับกทบ. ในครั้งนี้จะช่วยให้ร้านค้าชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญในปรับตัวให้สามารถทำธุรกิจได้ทัดเทียมร้านสะดวกซื้อ ซึ่งปัจจุบันได้กระจายเข้าสู่พื้นที่ชุมชนเป็นจำนวนมาก และมีผลให้ร้านค้าที่ยึดหลักการค้าขายแบบเดิมๆ จากรุ่นสู่รุ่นหรือมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีอาจต้องปิดกิจการไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในระดับรากหญ้าได้ ดังนั้นเพียงแค่การปรับภาพลักษณ์ของร้านค้าและทัศนคติของเจ้าของร้านค้าชุมชนให้ใส่ใจต่อการพัฒนาร้านค้าชุมชนก็จะเกิดผลดีต่อองค์รวมในเศรษฐกิจระดับฐานรากได้อย่างแน่นอน จะเห็นได้จากตัวอย่างความสำเร็จของร้านต้นแบบที่พัฒนาแล้ว สำหรับต้นปีหน้ากรมฯ จะพัฒนาร้านค้าชุมชนตามโครงการนี้ร่วมกับกทบ. ต่อโดยมีเป้าหมายกว่า 1,500 ร้านค้า ก่อนที่จะผลักดันให้ร้านค้าชุมชนสามารถขายสินค้าผ่านออนไลน์ได้ต่อไป” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

Credit images | matichon.co.th

ที่มา : https://www.smartsme.co.th

124.120.102.174

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com