Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  ฟาร์มล้านนาเจ้านาย Smart Farm เกษตรยุค 4.0 (841 อ่าน)

8 ก.พ. 2561 09:13เกษตรยุค 4.0 ตัวจริง สร้าง Smart Farm ด้วยเทคโนโลยี ลดการใช้แรงงานเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อย่างหลากหลายทั้งจำหน่ายสินค้าเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ และบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Smart Farm

ฟาร์มล้านนา เจ้านาย ตั้งอยู่ที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา บริหารฟาร์มโดยคุณสนั่น เป็นผลดี ซึ่งได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยรับราชการมาก่อน และเมื่อเกษียณอายุจึงหันเหมาทำงานด้านเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่อยู่ประมาณ 25 ไร่ มีความคิดว่าตนเองนั้นมีอายุมาก และในปัจจุบันหากทำการเกษตรในแบบเก่าจะประสบความสำเร็จได้ยาก ต้องการใช้แนวคิดใหม่ๆ มาใช้ในการทำงาน ประกอบกับลูกชายที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมและทำงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงพัฒนาระบบเกษตรกรรมให้เป็นแบบใหม่โดยการใช้ระบบวิศวกรรมเข้ามามีส่วนช่วย

คุณสนั่นกล่าวว่า ล้านนาเจ้านายฟาร์มใช้หลัก Smart Farm โดยยึดการทำงานคือ 1.ลดการใช้แรงงาน 2.เพิ่มรายได้ในครัวเรือนให้กับเกษตรกร 3.สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ 4.ก้าวไปสู่ระบบเกษตร 4.0 ที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน

ต่อยอดในเชิงธุรกิจ โรงเรือนอัจฉริยะ

โดยนวัตกรรมเด่นของฟาร์มล้านนา เจ้านาย คือโรงเรือนอัจฉริยะที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง โรงเรือนอัจฉริยะ เป็นระบบที่บริหารจัดการกระบวนการปลูกพืชให้เหมาะสมได้ภายในโรงเรือน โดยควบคุมปัจจัยหลักสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตของพืช เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสง การให้ปุ๋ย โดยโรงเรือนถูกออกแบบมาให้ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้แรงงานคน ประหยัดค่าใช้จ่าย

ซึ่งทางฟาร์มล้านนา เจ้านาย ทดลองแล้วได้ผลจริงจากการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ไร้เมล็ด ที่มีรสชาติหวาน กรอบ คุณภาพดีกว่าในท้องตลาด และปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เพราะกระบวนการเพาะปลูกในโรงเรือนความคุมคุณภาพด้วยการใช้เทคโนโลยี สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตซึ่งปัจจุบันสามารถขายได้ในราคาสูงถึง 150 บาทต่อกิโลกรัม

เจ้าของฟาร์มล้านนา เจ้านาย กล่าวต่อว่า ถือเป็นความสำเร็จที่นำระบบวิศวกรรมเข้ามาช่วยในด้านการเกษตรและต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรือนอัจฉริยะพร้อมจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจ โดยในส่วนนี้มอบหมายให้บุตรชายเป็นผู้ดูแล

“มีบริการผลิตและจำหน่าย พร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัจฉริยะ มุ่งหวังให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีด้านเซ็นเซอร์ และระบบควบคุมมาใช้ในการควบคุมคุณภาพและเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตร ซึ่งมีราคาไม่แพง เริ่มต้นได้จากโรงเรือนขนาดเล็ก 2 คูณ 3 เมตร ราคาตั้งต้นที่ประมาณ 25,000 บาท

ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คุณสนั่นกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ฟาร์มล้านนา เจ้านาย ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับหลักการเกษตรสมัยใหม่ เปิดเป็นที่ศึกษาดูงานให้กลุ่มที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ยังต่อยอดสวนเกษตรเป็นบ้านพักรับรองในรูปแบบโฮมสเตย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้การตอบรับดีเพราะในปัจจุบันการท่องเที่ยวในเชิงเกษตรกำลังเป็นที่นิยม

สุดท้าย คุณสนั่นได้ให้คำแนะนำสำหรับเกษตรกรที่ต้องการประสบความสำเร็จ ว่าในปัจจุบันหากไม่ปรับวิธีการทำงานจากเกษตรกรรมแบบเดิมๆ นั้นจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ ต้องนำความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา การเป็น Smart Farmer นั้นไม่ยากเพราะมีหน่วยงาน องค์กร อีกทั้งองค์ความรู้มากมายให้เข้าไปขอความช่วยเหลือหรือทำการศึกษา

“เกษตรกรยุคเก่าเราทำกันแบบดั้งเดิม วิธีการซ้ำ ได้ผลผลิตที่ไม่ดีเท่าที่ควร แต่เกษตรกรรุ่นใหม่เมื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะกลายเป็นเกษตรที่แม่นยำ ควบคุมคุณภาพ ลดการใช้แรงงาน และเพิ่มผลผลิตได้ และมีการรวมตัวกันทำให้มีอำนาจต่อรองทางการตลาด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทำให้การเกษตรอยู่ได้และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน” เจ้าของฟาร์มล้านนา เจ้านาย กล่าวทิ้งท้าย

ฟาร์มล้านนา เจ้านาย 37/6 หมู่ที่ 14 ต.ดอนเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 08-9205-5118

สนใจโรงเรือนอัจฉริยะ 08-0574-4843

171.97.67.118

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com