2020 ศูนย์กลาง Logistics

Last updated: 28 ม.ค. 2560  |  2332 จำนวนผู้เข้าชม  | 

2020 ศูนย์กลาง Logistics

ไม่ติดทะเลก็ไม่ใช่ปัญหา “ลาว” ผลิกกระดานการค้า ชูนโยบาย “Land Locked” สู่ “Land Link” ภายใน 2020
“สปป.ลาว” ถูกเรียกว่า “Land Locked” หมายความว่า ลักษณะภูมิประเทศของสปป.ลาวไม่มีทางออกสู่ทะเล ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนั้นสามารถพัฒนาโลจิสติกส์ทางบกและทางทะเล ส่งผลให้ที่ผ่านมาประเทศลาวได้พยายามเน้นความสำคัญในการพัฒนาคมนาคมการขนส่งทางบก และกลายเป็นจุดแข็งที่น่าสนใจที่สุด

รัฐบาลลาวพัฒนาจุดกระจายสินค้าทางบกครอบคลุมทั่วประเทศ และกลายเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวถึงปี 2020 ซึ่งเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศจากนโยบาย “Land Locked” ให้เป็น “Land Link” ดึงจุดเด่นด้านการคมนาคมขนส่งทางบก นำไปสู่ประเทศแห่งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาค

กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง ของสปป. ลาว ได้เริ่มจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์การขนส่งของประเทศหลังจากที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยท่าเรือบก (Dry Port) โดยมุ้งเน้นให้สปป.ลาว เป็นบริการสำหรับศูนย์กลางกระจายสินค้าของภูมิภาค (Transit Services or Logistics Hub)

สำหรับพื้นที่นำร่องตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวถึง 2020 มีด้วยกัน 9 จุด ประกอบด้วย

1.บ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว อยู่ตรงข้ามกับ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยเป็นจะเชื่อมของสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4
2.นาเตย แขวงหลวงน้ำทา อยู่ระหว่างชายแดนลาว – จีน
3.เมืองไช แขวงอุดมไซ เป็นจุดสำคัญเชื่อมระหว่างชายแดนไทย – ลาว และชายแดนลาว – เวียดนาม
4.เมืองหลวงพระบาง ท่านาแล้ง ในนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นจุดเชื่อมของสถานีรถไฟแห่งแรกของลาวที่เชื่อมกับรถไฟไทย โดยมีปลายทางเป็นรถไฟสายลาว – จีน
5.หลักซาว แขวงบอลิคำไซ เป็นจุดสำคัญของชายแดนลาว – เวียดนาม
6.ท่าแขก แขวงคำม่วน เป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับ จ.นครพนมของไทยและเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3
7.เซโน ในแขวงสะหวันเซโน เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน
8.วังเต่า แขวงจำปาสัก เป็นจุดที่อยู่ตรงข้ามกับ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และยังอยู่ในส่วนเริ่มต้นโครงการถนนที่เชื่อมระหว่าง ลาว-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม
9.เมืองหลวงพระบาง

โครงการดังกล่าวไม่เป็นเพียงแต่การพัฒนาเฉพาะในสปป.ลาวเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการพัฒนาเชื่อมโยงโลจิสติกส์ระหว่างภูมิภาคที่ส่งผลเอื้อยประโยชน์ต่อนักลงทุนให้กล้าตัดสินใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่โดยรอบ และยังหมายถึงการสนับสนุนต่อการเดินทางของภาคการท่องเที่ยวในอาเซียนระหว่างประเทศอีกด้วย

ทีมา : http://www.bangkokbanksme.com/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

GooGreen START UP

16 ก.ย. 2561

Call to Action

16 ก.ย. 2561

(MOBILE TECHNOLOGY

5 ก.ย. 2561

Powered by MakeWebEasy.com