2020 อีคอมเมิร์ซในประเทศจีน

Last updated: 24 ก.พ. 2560  |  3103 จำนวนผู้เข้าชม  | 

2020 อีคอมเมิร์ซในประเทศจีน

กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังมอบหมายให้สำนักงานกลาง ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะกำหนดระยะเวลา 2016 – 2018 เพื่อเร่งระยะเวลาการทำงานของภาครัฐและเอกชนให้สำเร็จลุล่วงทันท่วงทีของแผนพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนฉบับที่ 13

ในแผนพัฒนาอีคอมเมิร์ซยังระบุอีกว่า กำหนดแผนงานด้วยดัน 5 แผนงาน

1. เร่งรัดพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซ

2. ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและอุตสาหกรรมรูปแบบเก่าให้เกิดการบูรณาการ

3. ส่งเสริมพัฒนาตลาดอีคอมเมิร์ซสำหรับภาคการผลิต

4. ส่งเสริมพัฒนาอีคอมเมิร์ซภาคบริการ

5. ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซให้มีความธรรมาธิบาล

แผนพัฒนาอีคอมเมิร์ซของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยังครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นการก่อสร้าง นวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนาระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ให้เกิดตลาดการค้าเสรีขึ้น รวมถึงยังมีเรื่องของการพัฒนาอีคอมเมิร์ซระหว่างชายแดน (Cross-border e-commerce) ซึ่งจะเร่งให้เกิด Single window ระหว่างระบบศุลกากร การกักกันสินค้า การชำระเงิน และโลจิสติกส์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้นแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย

นอกจากนี้ แผนพัฒนาอีคอมเมิร์ซดังกล่าวยังมุ่งเน้นพัฒนาไปถึงเขตชนบท โดยมีการวางแผนให้สนับสนุนรูปแบบธุรกิจแนวใหม่ อาทิ การทำปศุสัตว์หรือป่าไม้แบบลักษณะเฉพาะ ที่มีการนำอีคอมเมิร์ซเข้ามาใช้กับสินค้าเกษตร และมีการปรับปรุงระบบนิเวศน์โดยรอบให้เขตชนบทได้ใช้ระบบอีคอมเมิร์ซในการทำการค้า

ที่มา : http://www.bangkokbanksme.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

(MOBILE TECHNOLOGY

5 ก.ย. 2561

GooGreen START UP

16 ก.ย. 2561

Call to Action

16 ก.ย. 2561

Powered by MakeWebEasy.com