ISO 9001 สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?

Last updated: 26 พ.ค. 2559  |  3443 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ISO 9001 สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?

ISO ชื่อนี้คุ้นหูนักในปัจจุบัน

         ในยุคปัจจุบัน สำหรับองค์กรต่างๆ ถ้าพูดคำว่า ISO แล้วน้อยนักที่ไม่มีคนรู้จัก เพราะ ISO เป็นมาตรฐานที่ถูกนำมาใช้กับองค์กรต่างๆ มากมาย นับเป็นเวลา 30 ปี แล้ว

มาตรฐาน ISO มีจำนวนมากมายกว่าพันมาตรฐาน ที่ถูกผลิตโดยสำนัหมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า ISO: International Organization for Standardize มาตรฐานที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันก็คือ ISO 9001 ที่เริ่มใช้ใน Version เริ่มต้นในปี 1987 และพัฒนาต่อมาเรื่อยๆเป็น 1994, 2000, 2008 และล่าสุดที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมานี้คือ เวอร์ชั่นปี 2015 ซึ่งประกาศพร้อมใช้พร้อมกันกับ ISO 14001 เป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม เวอร์ชั่น 2015 เช่นกัน

 ทำใมมาตรฐานของ ISO จึงเป็นที่นิยม

                 เราสามารถมองเห็นและเข้าใจได้กันดีว่า ก่อนที่จะเกิด ISO: International Organization for Standardize ขึ้นมานั้น (ISO ก่ออตั้งเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ 1947) มีหลายประเทศที่ได้สร้างมาตรฐานของประเทศ (National Standard) ขึ้นมาเพื่อให้เกิดการยอมรับ และเป็นเงื่อนไขในการค้าขายระหว่างประเทศ ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่จะพยามสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standard) เพื่อให้เกิดการยอมรับกันอย่างสากลโดย ISO ซึ่งเป็นหน่วยงานสากล NGO ที่มีสมาชิกจำนวน 164 ประเทศ เพื่อเป็นคณะกรรมการในการสร้าง และโหวตรับมาตรฐาน 07 จึงทำให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง ของนานาประเทศ

มาตรฐาน ISO 9001 สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ

               มาตรฐาน ISO 9001 ถูกสร้างมาเพื่อเป็นเครื่องมือ(Tools) หรือกรอบ (Framework) ในการบริหารจัดการองค์กรแทบทุกชนิด ที่เน้นผู้บริโภค (Consumer) เพื่อให้รับสินค้าและบริการ ที่ตรงกับความต้องการ ISO 9001 เป็นเครื่องมืออย่างง่าย ที่ช่วยให้การบริหารจัดการองค์กร ไม่ขึ้นกับตัวบุคคล และมีการบริหารงานอย่างมีเป้าหมาย (Management by objectives) โดยมี 3rd Party หรือที่เราเรียกว่า CB; Certify Body เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาการจัดการขององค์กร โดยไม่มีส่วนก้าวก่ายในเรื่องการเงิน หรือส่วนที่เป็นความลับขององค์กรเลย ISO 9001 ได้ถูกพัฒนามาหลายเวอร์ชั่น เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนของมาตรฐาน ทำให้ ISO 9001 มีความง่ายในการใช้งาน และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น จึงทำให้องค์กรต่างๆเห็นประโยชน์ และนำมาเป็นกรอบพื้นฐานในการพัฒนาระบบการจัดการขององค์กร

มาตรฐาน ISO 9001: 2015

มาตรฐาน ISO 9001:2015 ถือเป็นมาตรฐานที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ โดยใช้หลักการ (Principle) เดิม โมเดลการขับเคลื่อนแบบเดิมคือ PDCA เพียงแต่ปรับแนวคิดใหม่โดยใช้ระบบ Proactive ที่มองถึงปัญหาที่จะเกิดก่อน แล้วหาทางป้องกัน ซึ่งจะต่างจากเวอร์ชั่นเก่า คือตั้งแต่ ISO 9001:2008 ลงไป ที่ยังเป็นระบบ correction คือเกิดก่อนแล้วค่อยแก้

เมื่อใช้ระบบคิดเป็น Proactive จึงจำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ก่อนเพื่อให้รู้ข้อบกพร่องล่วงหน้า และหาทางป้องกัน โดยเป้าหมาในการประเมินความเสี่ยงไม่ใช่อยู่ที่คำว่า quality แต่อยู่ที่คำว่า Intended use

มาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้ปรับ requirements จาก 8 ข้อเป็น 10 ข้อ โดยจัดหมวดหมู่ให้เป็น functional management มากขึ้นทำให้อ่านและเข้าใจ เนื้อหาไม่ได้เปลี่ยนไปมากนัก เน้นและเพิ่มเติมจุดสำคัญที่สามารถนำไปประยุกต์กับองค์กร ได้ง่ายขึ้น

หนทางของการจัดการธุรกิจ จึงมุ่งสู่ ISO 9001:2015

หนทางของการจัดการเชิงธุรกิจ จึงมุ่งสู่การใช้ ISO 9001:2015 เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างระบบการจัดการ (Management System) ที่เป็นพื้นฐานที่จะแข่งขันกันได้ เพื่อลดจุดอ่อนของการที่ต้องพึ่งพาทักษะของพนักงาน สร้างการควบคุมที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำพาระบบการจัดการสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ISO 9001 จึงเป็น basic platform ของธุรกิจในยุคปัจจุบัน และอนาคต


ผู้เขียน อุเทน เข้มขัน  กรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์ 081-6893090, uthen@qmlcorp.com
www.qmlcorp.com

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Call to Action

16 ก.ย. 2561

(MOBILE TECHNOLOGY

5 ก.ย. 2561

GooGreen START UP

16 ก.ย. 2561

Powered by MakeWebEasy.com