OHSAS 18001 คืออะไร?

Last updated: 3 มิ.ย. 2559  |  9472 จำนวนผู้เข้าชม  | 

OHSAS 18001 คืออะไร?

OHSAS 18001:2007 คือระบบอะไร?

           OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management System) เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วย “อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน” เหมาะกับโรงงานหรือสถานประกอบการที่มุ่งเน้นให้พนักงานหรือลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งขณะที่ปฏิบัติอยู่กับองค์กรและตลอดการดำเนินชีวิตของลูกจ้าง นอกจากนี้สถานประกอบการที่ส่งสินค้าให้กับกลุ่มโรงงานสัญชาติยุโรปส่วนใหญ่ต้องถูกร้องขอจากลูกค้าให้ดำเนินการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007

มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ถือว่าเป็นมาตรฐานท้องถิ่น(Local Standard)หรือยังไม่เป็นที่นิยมกว้างขวางมากนัก ทั้งนี้เนื่องจาก มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 ผ่านความเห็นชอบจาก CB (Certification Body) เพียงแค่ 43 CBs และใช้ ILO (International Labour Organization:2001) เป็นกฎหมายพื้นฐานตามแต่ละชาติจะลงนามในสนธิสัญญา

มาตรฐาน OHSAS 18001:2007 อาศัยหลักการ PDCA (Plan – Do – Check – Action) เช่นเดียวกันกับมาตรฐานอื่นๆโดยทั่วไป ทำให้ข้อกำหนดของมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 มีรายละเอียด ดังนี้

1.Scope

2.Reference publications

3.Terms and definition

4.OH & S management system requirements

        4.1   General requirements

        4.2   OH & S Policy

        4.3   Planning

               4.3.1      Hazard identification, risk assessment and determining controls

               4.3.2      Legal and other requirements

               4.3.3      Objectives and programme(s)

        4.4   Implementation and operation

               4.4.1      Resources, roles, responsibility, accountability and authority

               4.4.2     Competence, training and awareness

               4.4.3     Communication, participation and consultation

                           4.4.3.1     Communication


                           4.4.3.2     Participation and consultation

               4.4.4     Documentation

               4.4.5     Control of documents

               4.4.6     Operational control

               4.4.7     Emergency preparedness and response

         4.5   Checking 4.4.1      

               4.5.1     Performance measurement and monitoring

               4.5.2     Evaluation of compliance

               4.5.3     Incident investigation, nonconformity, corrective action and preventive action


               4.5.3.1     Incident investigation


               4.5.3.2     Nonconformity, corrective action and preventive action

               4.5.4     Control of records

               4.5.5     Internal audit

        4.6   Management review

บางองค์กรอาจจะเพิ่งเริ่มศึกษา OHSAS 18001:2007 กัน ก็ด้วยความหวังดีและปรารถนาดีแก่บุคคลากรของตนเองจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการดูแลรักษาบุคคลากรอันทรงคุณค่าไว้กับองค์กรให้นานเท่านาน การที่องค์กรมีระบบ OHSAS18001:2007 ก็เป็นส่วนหนึ่ง จึงขอสรุป ข้อดีของการจัดทำระบบ OHSAS 18001:2007 ออกเป็นข้อๆ ดังนี้

·         เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
·         บุคคลากรมีสุขภาพที่ดี
·         อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง
·         ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นแก่ลูกค้า
·         อื่นๆ

จะเห็นได้ว่า ข้อดีส่วนใหญ่จะไม่สามารถ คิดคำนวนออกมาเป็นมูลค่าตัวเลขได้  แต่ผลที่ได้กลับมาแก่องค์กรก็มากมายจนไม่สามารถคำนวนออกมาเป็นตัวเลขได้เช่นกัน

ในทางกลับกัน  เราคงต้องเตรียมตัวรับการแปลงร่างจาก OHSAS 18001:2007 ไปสู่ ISO 45001:2016 กันในเร็ววันนี้ ซึ่งทราบมาว่า ISO 45001:2016 นั้น มีการนำเอา ILO(International Labour Organization) มาเกี่ยวข้องมากขึ้น โอกาสต่อไปคงจะได้มีการพูดคุยกันเรื่อง ILO บ้าง

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Call to Action

16 ก.ย. 2561

(MOBILE TECHNOLOGY

5 ก.ย. 2561

GooGreen START UP

16 ก.ย. 2561

Powered by MakeWebEasy.com