มาตรฐานใหม่ IATF16949:2016

Last updated: 18 ส.ค. 2559  |  6072 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มาตรฐานใหม่ IATF16949:2016

ข่าวล่าเพิ่มเติมจาก เกี่ยวกับแนวทางการเปลี่ยนผ่านจาก ISO/TS16949:2009
สู่มาตรฐานใหม่ IATF16949:2016 (Transition Strategy) IATF

ยกเลิกแผนเปลี่ยนผ่าน (Transition Plan)
เดิมที่เคยประกาศไว้เมื่อ เมษายน ที่ผ่านมา โดยใช้แผนใหม่นี้แทน หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2017
จะไม่มีการตรวจทุกประเภทตามมาตรฐานปัจจุบัน ISO/TS16949:2009 แล้ว นั่นแปลว่าบริษัทที่ได้รับรองแล้ว
จะตรวจ surveillance/recertification หรือกำลังขอระบบ TS ฉบับปัจจุบันจะต้องถูกตรวจภายใน 1 ตุลาคม 2017
และ IATF กำหนดให้การตรวจอัพเกรดนั้น ต้องทำในรอบการตรวจปกติ คือ surveillance หรือ recertification audit
ไม่อนุญาตให้ตรวจพิเศษนอกรอบปกติเหมือนที่เคยอนุโลมในการประกาศครั้งแรก.
จำนวนวันตรวจอัพเกรดก็เปลี่ยนจากเดิมที่กำหนดไว้โดยให้ใช้ตารางจำนวนวันตรวจเหมือน Recertification audit

ตรวจอัพเกรดต้องใช้ CB เดิมเท่านั้นนะครับ หากต้องการเปลี่ยน CB ต้องเริ่มตรวจใหม่ทั้งหมดเหมือนขอใหม่
ปลดล็อกกฎบางข้อสำหรับผู้ตรวจ CB เฉพาะช่วงเปลียนผ่านเท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหา CB auditor ไม่พอ
เช่น CB auditor ที่ตรวจรอบที่ผ่านมาสามารถเข้ามาร่วมตรวจเพื่ออัพเกรดได้มากกว่า 1 คนครับ
และ อนุโลมให้ auditor 1 คนสามารถตรวจได้มากกว่า 5 วันแต่ไม่เกิน 7 วัน ในแต่ละ audit เพื่ออัพเกรด.
ถ้าไม่สามารถตรวจอัพเกรดได้ทันในรอบการตรวจปกติ เช่น ตรวจอีกทีครั้งหน้าตามรอบจะเกิน 1 ตุลาคม 2017
นั่น จะต้องเริ่มตรวจใหม่คล้ายขอใหม่ แต่อนุโลมให้ไม่ต้องตรวจ stage1
ไปตรวจที่ stage2 เลยโดยใช้จำนวนวันตรวจตามแบบ stage2 ซึ่งจะมากกว่า
จำนวนวันที่ใข้ตรวจ recertification audit ครับ. ถ้าตรวจอัพเกรดภายใน 18 เดือน
นับจากวันสุดท้ายที่ถูกตรวจครั้งล่าสุด. แต่ถ้าเกินก็เริ่มใหม่แบบมี stage 1

หลังตรวจอัพเกรดเสร็จ จะได้ใบ certificate ใหม่มีอายุ 3 ปีนับจากวันออกใบ certificate
เป็นหมายเลขใหม่ สรุปคือคือ IATF ต้องการให้การตรวจอัพเกรดครั้งนี้
ตรวจใช้จำนวนวันมากกว่าการอัพเกรดครั้งที่แล้ว เพราะเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่
แต่ละบริษัทต้องวางแผนและเร่งปรับระบบตามมาตรญานใหม่นะครับ.
ถ้าไม่ทันก่อน 1 ตุลาคม 2017 ก็ยังมีเวลาหายใจอีก 18เดือน
จากวันตรวจล่าสุดของแต่ละบริษัท แต่ต้องจ่ายเงินมากนิดหน่อยเพราะเป็นการตรวจแบบ stage 2
ไม่ใช่ recertification audit ครับ. สู้ๆครับ เราชาว IATF16949 !
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ IATF  http://www.iatfglobaloversight.org

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

(MOBILE TECHNOLOGY

5 ก.ย. 2561

Call to Action

16 ก.ย. 2561

GooGreen START UP

16 ก.ย. 2561

Powered by MakeWebEasy.com