ติดอาวุธเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Last updated: 22 ส.ค. 2559  |  1277 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ติดอาวุธเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกับดีแทคและรักบ้านเกิด จัดการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด เพื่อสรรหาเกษตรกรต้นแบบที่มีศักยภาพ ในปี 2559 ทางกรมฯ มีนโยบายในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายหลักของดีแทค จึงได้ต่อยอดขยายความร่วมมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร นวัตกรรมการเกษตร รวมถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ จึงได้มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเกษตรกร โดยกรมฯ จะสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อเกษตรกรและกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เพื่อให้ดีแทคดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร รวมไปถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ด้วย

นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดีแทค กล่าวว่า ดีแทคตั้งเป้าในการก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับหนึ่งของประเทศ และมุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกคนสามารถเชื่อมต่อเข้าหากัน ประกอบอาชีพ ทำธุรกิจได้บนระบบดิจิทัล หนึ่งในเป้าหมายหลักของดีแทคคือ การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้เกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความเป็น Smart Farmer เนื่องจากเราเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเชิงเกษตรกรรม และเป็นผู้นำด้านการส่งออกพืชเศรษฐกิจ นอกจากนั้น 41% ของแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยยังทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม ดีแทคจึงมีการวางโรดแมพเพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเกษตร หรือAgri Tech ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการแก้ปัญหาสำคัญทางการเกษตร หรือการสร้างธุรกิจใหม่ทางด้านการเกษตร ตัวอย่างเช่น บริษัท Techfarm ที่คิดค้นอุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำในฟาร์ม หรือ Freshket แหล่งรวมซัพพลายเออร์ของสำหรับร้านอาหารที่นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และในอนาคตอันใกล้นี้ ดีแทคมีแผนที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง Agri Tech กับ Smart Farmer ที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ทางการเกษตรที่มีอยู่ผสานกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้วิทยาการด้านการเกษตรของไทยกลายเป็นผู้นำแนวหน้าของโลก ซึ่งจะเป็นการช่วยผลักดันโมเดล ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value - Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมในที่สุด

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Call to Action

16 ก.ย. 2561

GooGreen START UP

16 ก.ย. 2561

(MOBILE TECHNOLOGY

5 ก.ย. 2561

Powered by MakeWebEasy.com