Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

  Digital Government Summit 2017 (256 อ่าน)

13 พ.ย. 2560 02:34

ในยุค Thailand 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูล บริการภาครัฐได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็คือ การเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยในวันที่ 10 พฤจิกายน 2560 มีการเปิดงาน Digital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งทำให้เรารู้ว่า เราจะได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล และขณะนี้ประเทศไทยอยู่จุดไหนกันแล้ว

Digital Government Summit

โดยภายในงาน ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กล่าวรายงานถึงการจัดงานว่า งาน Digital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล เป็นงานที่ประชาชนจะได้เห็นพลังความร่วมมือของหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งภายในงานจะมีการประกาศผลการสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของประเทศไทย ประจำปี 2560 เบื้องต้นพบว่า หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 57.2 โดยคะแนนสูงสุดอยู่ที่ มิติด้านศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล และหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดได้ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 36.9 โดยมิติด้านการบริหารจัดการภายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ค่าคะแนนสูงสุด จากผลการสำรวจดังกล่าว จึงเป็นความท้าทายของรัฐบาลที่กำลังเดินหน้าเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยเร่งสร้างความชัดเจนในการนำประเทศไทยเข้าสู่ Digital Transformation ทั้งในด้าน คน กระบวนการ และกฎหมาย เช่น

การนำ Digital Transformation Program ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ปรับเปลี่ยนบุคลากรภาครัฐ ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในทักษะทางด้านดิจิทัล

ต้นแบบบริการใหม่โดยใช้หลัก Design thinking

พ.ร.บ.ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล ตามมติ ค.ร.ม.

Digital Government Summit

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยเผยถึงความพร้อมในการพัฒนาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ว่า รัฐบาลได้เร่งเครื่องเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามแนวทาง เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” เริ่มตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลให้มั่นคง เพื่อให้ภาครัฐทั้งหมดมีเสถียรภาพในการทำงานแบบอัจฉริยะด้วยการสร้างระบบเพื่อให้เกิดการแบ่งปันการใช้ทรัพยากรร่วมกันสำหรับการบริหารงานและให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็แบ่งปันและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน ไม่ต้องลงทุนเองเพียงเข้ามาใช้บริการที่มีอยู่แล้ว ก็ช่วยชาติประหยัดงบประมาณได้ปีละหลายพันล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้มีการลงทุนในส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้นสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเท่าทัน สิ่งที่รัฐบาลผลักดันให้เห็นเป็นรูปธรรมมาโดยตลอด คือการทำงานอย่างโปร่งใสซึ่งไม่ใช่เพียงการเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่จากอนาล็อกมาสู่ดิจิทัลเท่านั้น แต่เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ เริ่มตั้งแต่ การเปิดเผยขั้นตอนการทำงานของทุกหน่วยงานให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนสามารถใช้อ้างอิงข้อมูลร่วมกันได้ นับเป็นการเปิดประตูสู่สังคมแห่งการเปิดเผยที่กว้างที่สุดเท่าที่เคยมีมาของรัฐบาลไทย

สำหรับปี 2018 จะเป็นปีแห่ง Year of Data หรือปีของข้อมูลภาครัฐอย่างแท้จริง โดยจะมีการประกาศ National Data Set หรือชุดข้อมูลแห่งชาติ เบื้องต้นคาดว่าจะมีชุดข้อมูลภาครัฐที่อยู่ในโครงการนี้ประมาณ 300-500 ชุดข้อมูล เพื่อให้ให้ประชาชนนำไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อนำไปสู่การเป็นประเทศที่มีความเข้มแข็ง และความก้าวหน้าด้วยความสามารถของการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ ในส่วนภาคเอกชนยังสามารถนำชุดข้อมูลเผยแพร่ต่างๆ ไปวิเคราะห์ข้อมูลที่กระจายตัวอยู่ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เช่น ธุรกิจ E-commerce, Social Media เป็นต้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาเชื่อมโยงเพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้นได้ พิธีเปิดงาน Digital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล ได้เริ่มขึ้นเมื่อ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA, ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และ คุณอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กดปุ่มพิธีเปิดงาน

Digital Government Summit

นอกจากพิธีเปิดแล้วงาน Digital Government Summit 2017 แล้ว ยังมีการเปิดตัวบริการภาครัฐ กับแอปพลิเคชัน GNews สื่อออนไลน์ภาครัฐเชื่อถือได้ ในเวอร์ชันใหม่ และพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร” โดยมีผู้ร่วมลงนามภาคีความร่วมมือในการพัฒนาระบบทั้ง 18 หน่วยงาน

ภายในงานมีบริการจากภาครัฐมาให้ประชาชนได้ใช้บริการกันสะดวกสบาย ใจกลางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีโซนอะไรบ้างทีมงานไอที 24 ชั่วโมงลงสนามสำรวจมาแล้ว

Digital Government Summit

ก่อนเข้างานมีการลงทะเบียนกรอกข้อมูล เพื่อให้รับสติกเกอร์ Digital Government Summit 2017 ที่มีชื่อ-นามสกุล ของเราที่มากับ QC code ประจำตัว เมื่อแวะไปเยี่ยมชมบูธไหน ก็จะมีพนักงานสาวสวยสแกน QC code เก็บข้อมูลยืนยันว่าเรามาเที่ยวบูธนี้จริง และมีของแจกน่าสะสมของแต่ละบูธด้วย

บริเวณ ลาน EDEN ด้านหน้าก่อนเข้าสู่เวทีนั่งฟังการเสวนา จะมีบูธให้บริการประชาชน ทั้ง

Digital Government Summit

1.กรมการกงสุล : บริการทำ Passport

2.กรมการปกครอง : บริการทำบัตรประชาชน

3.บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด National Credit Bureau (เครดิตบูโร) : บริการตรวจสอบเครดิตบูโร สินเชื่อ และบัตรเครดิต ง่ายๆเพียงพกบัตรประชาชน

4.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : นำเสนอ Citizen Feedback Project ที่ใช้สมาร์ทโฟนประเมินบริการภาครัฐ

5.บริการข้อมูลประชาชน ด้วยตู้ Smart Kiosk โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA

บริเวณ ลาน Central Court ถือเป็นลานแสดงผลงานแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากมายที่ชัดไว้เป็นหมวดหมู่ มีแอปฯไหนน่าโหลดบ้างเรามาดูกัน

1.Smart GOVERNMENT บริการอัจฉริยะภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

2.Smart Healthy บริการอัจฉริยะเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

3.Smart Life บริการอัจฉริยะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

(ภาพ Smart Business)

4.Smart Business บริการอัจฉริยะภาครัฐเพื่อยกระดับความสามารถของการแข่งขันภาคธุรกิจ

เมื่อผู้เข้าชมงานรู้สึกสนใจ และอยากได้แอปพลิเคชันภายในงาน ก็สามารถสแกน QC code โหลดแอปไว้ในสมาร์ทโฟนได้เลย

Digital Government Summit

แอปพลิเคชัน GNews นอกจากจะเปิดตัวเวอร์ชันใหม่ภายในงานยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ลองสวมบทบาทเป็นนักข่าว อ่านข่าวกันบทโต๊ะข่าว GNews ที่เมื่ออ่านเสร็จก็สามารถแชร์คลิปวีดีโอการอ่านข่าวของเราส่งให้เพื่อนๆโซเชียลได้ชมกัน

Digital Government Summit

ส่วนใครที่มีข้อสงสัยว่าภาษีจ่ายกันทุกปีถูกใช้ไปทำอะไรบ้าง บริเวณ Sky Walk ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีคำตอบในนิทรรศการ ภาษีไปไหน? ตรวจสอบและเช็คได้ทุกจังหวัด ทุกหน่วยงาน ผ่านแอป ภาษีไปไหน?

Digital Government Summit

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ขึ้นมาบรรยายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศและก้าวต่อไปในปี 2561 : ประชาชนจะได้อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล” ดร.ศักดิ์ ได้เผย ว่า ในบทบาทใหม่ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ตามมีมติค.ร.ม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เป็น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลคล่องตัวยิ่งขึ้น ภายในปีหน้าจะมีโครงการใหม่เกิดขึ้น อาทิ

Government Data Exchange หรือศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

Government Data Center หรือศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ

Government Data Analytics Center หรือ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลแห่งชาติ

GIN (Government Secured Intranet) จะเปลี่ยนเป็น Government Secure Intranet หรือระบบโครงข่ายภาครัฐที่มีความปลอดภัยสูง

และจะมีการสร้าง Open Data Platform หรือ แพลตฟอร์มแบบเปิดที่มีความเสถียรและฉลาด ก็จะทำให้ปีของข้อมูลกลายเป็นความเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่อย่างจริงจังมากขึ้น

ชมภาพบรรยกาศทั้งงานได้จากวีดีโอด้านล่างนี้

ผู้ที่สนใจอยากสัมผัสรัฐบาลดิจิทัลสามารถมาชมได้ที่งาน Digital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล จัดขึ้นวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ลาน Eden และ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ติดตามรายละเอียดงานที่ www.ega.or.th

58.11.76.129

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

chalermphol@qmlcorp.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com