Google My Business

Last updated: 6 พ.ย. 2560  |  3542 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Google My Business

หลักเกณฑ์ในการนำเสนอธุรกิจของคุณบน Google
เราได้รวบรวมหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถรักษาข้อมูลทางธุรกิจที่มีคุณภาพสูงไว้ได้บน Google การทำตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณ หรือในบางกรณีอาจรวมถึงการนำข้อมูลทางธุรกิจออกจาก Google

วิธีการใช้ Google My Business ให้ได้ผลดีที่สุดมีดังนี้

นำเสนอธุรกิจของคุณให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์และสิ่งที่คนทั่วไปรู้จักในโลกจริง ไม่ว่าจะเป็นโลโก้ หัวจดหมาย หรือการสร้างแบรนด์แบบอื่นๆ
ตรวจสอบว่าที่อยู่ถูกต้องและละเอียดพอ
เลือกหมวดหมู่ให้น้อยที่สุดในการอธิบายถึงธุรกิจหลักของคุณในภาพรวม
หมายเหตุ: แบรนด์ องค์กร ศิลปิน และธุรกิจอื่นๆ ที่ดำเนินการทางออนไลน์เพียงอย่างเดียวควรสร้างเพจของแบรนด์แทนรายชื่อ Google My Business เพจของแบรนด์นี้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านเนื้อหาของ Google+ เพจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพจของแบรนด์และเพจท้องถิ่น

หลักเกณฑ์เบื้องต้น
ธุรกิจที่มีสิทธิ์ใช้งานเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ใช้งานรายชื่อ Google My Business ธุรกิจจะต้องติดต่อลูกค้าแบบซึ่งหน้าในช่วงเวลาทำการที่ระบุไว้

ข้อยกเว้น: อนุญาตธุรกิจประเภท ATM ตู้เช่าวิดีโอ ตู้ฝากไปรษณีย์ด่วน หากคุณเพิ่มสถานที่ตั้งของธุรกิจเหล่านี้ คุณต้องระบุข้อมูลติดต่อในเวลาที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือด้วยธุรกิจที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานธุรกิจต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์ใช้งานรายชื่อธุรกิจ

ธุรกิจที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือที่ยังไม่เปิดตัวสู่สาธารณะ
อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือขาย เช่น บ้านว่าง บ้านตัวอย่าง หรืออพาร์ตเมนต์ว่าง แต่อนุญาตให้ธุรกิจที่ขายหรือให้เช่าสำนักงานมีสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบได้
บริการ ชั้นเรียน หรือการนัดหมายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในสถานที่ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนความเป็นเจ้าของ
เฉพาะเจ้าของธุรกิจหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถยืนยันและจัดการข้อมูลทางธุรกิจบน Google My Business ได้ หากคุณต้องการแชร์การเข้าถึงรายชื่อกับผู้อื่น คุณสามารถเพิ่มผู้จัดการ

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
บุคคลหรือบริษัทใดก็ตามที่จัดการข้อมูลธุรกิจบน Google My Business สำหรับธุรกิจที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของจะถือว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น บริษัท SEO/SEM ที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่อนของเจ้าของธุรกิจ ผู้ให้บริการสั่งซื้อ จัดกำหนดการ หรือจองออนไลน์ และผู้ให้บริการเครือข่ายแอฟฟิลิเอต

ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ไม่อ้างสิทธิ์ในรายชื่อธุรกิจโดยไม่มีการยินยอมที่ชัดเจนจากเจ้าของธุรกิจ
ไม่อ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นความจริง
ไม่ใช้กลวิธีที่เป็นการคุกคาม ข่มเหง หรือไม่น่าเชื่อถือกับลูกค้าปัจจุบันหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจโดยตรงเสมอเพื่อทำการยืนยันให้สมบูรณ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยัน
ดูให้แน่ใจเสมอว่าเจ้าของธุรกิจเข้าใจว่า Google My Business คืออะไร ตลอดจนที่ที่มีการใช้ข้อมูล Google My Business ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตควรแชร์แหล่งข้อมูลต่อไปนี้กับเจ้าของธุรกิจ

Google My Business: ทำให้ลูกค้าหาคุณพบ
เกี่ยวกับ Google My Businessแก้ไขข้อมูลธุรกิจของคุณ
วิธีใช้ข้อมูลธุรกิจของ Googleมีผู้อื่นยืนยันธุรกิจของฉัน
แจ้งให้เจ้าของธุรกิจทราบเสมอว่าตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะดำเนินการใดกับรายชื่อธุรกิจ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการนำเสนอธุรกิจของคุณบน Google เสมอ โปรดทราบว่าหมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ของรายชื่อควรเป็นหมายเลขโทรศัพท์และเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้รายการเดียวของธุรกิจนั้น และเจ้าของธุรกิจสามารถยืนยันได้ เจ้าของธุรกิจจะต้องเป็นเจ้าของและเป็นผู้จัดการเนื้อหาเว็บไซต์

ตอบกลับคำขอสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อการจัดการอย่างทันท่วงทีเสมอ และโอนความเป็นเจ้าของรายชื่อให้แก่เจ้าของธุรกิจทันทีที่ได้รับคำขอ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะต้องสนับสนุนให้เจ้าของธุรกิจสร้างบัญชี เป็นเจ้าของรายชื่อ และเพิ่มตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้จัดการทุกครั้งที่เป็นไปได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนความเป็นเจ้าของ
การไม่ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้อาจทำให้รายชื่อและ/หรือบัญชีถูกระงับ

ข้อมูลธุรกิจ
ชื่อ
ชื่อควรจะสื่อถึงชื่อที่ใช้จริงของธุรกิจของคุณ ตรงตามที่ใช้เป็นประจำที่หน้าร้าน เว็บไซต์ หัวจดหมาย และเป็นชื่อที่ลูกค้ารู้จัก การป้อนชื่อธุรกิจให้ถูกต้องจะช่วยให้ลูกค้าค้นหาธุรกิจได้ง่ายขึ้นทางออนไลน์

เพิ่มรายละเอียด เช่น ที่อยู่ เวลาทำการ และหมวดหมู่ในส่วนอื่นๆ ของข้อมูลธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างรายชื่อให้กับร้านกาแฟที่เปิด 24 ชั่วโมงในบางใหญ่ที่ชื่อร้านกาแฟนิตยา คุณควรป้อนข้อมูลธุรกิจดังนี้

ชื่อธุรกิจ: ร้านกาแฟนิตยา
ที่อยู่: 32/47 ถนนกาญจนาภิเษก บางใหญ่ นนทบุรี 11140
เวลาทำการ: เปิด 24 ชั่วโมง
หมวดหมู่: ร้านกาแฟ
เราไม่อนุญาตให้ใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็นในชื่อธุรกิจ และการทำเช่นนั้นอาจทำให้รายชื่อของคุณถูกระงับ โปรดดูตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงด้านล่างเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณสามารถและไม่สามารถใส่ในชื่อธุรกิ

ที่อยู่
ใช้ที่อยู่ที่ถูกต้องและละเอียดพอในการระบุสถานที่ตั้งธุรกิจของคุณ ไม่อนุญาตให้ใช้ที่อยู่ตู้ไปรษณีย์หรือตู้จดหมายซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ตั้งธุรกิจ

เว็บไซต์และโทรศัพท์
ระบุหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลขที่สามารถติดต่อกับสถานที่ตั้งธุรกิจแต่ละแห่งของคุณได้โดยตรงที่สุด และระบุเว็บไซต์เดียวที่สื่อถึงสถานที่ตั้งธุรกิจแต่ละแห่งของคุณ

ใช้หมายเลขโทรศัพท์ท้องถิ่นแทนที่จะใช้หมายเลขฝ่ายบริการลูกค้าส่วนกลาง หากทำได้อย่าระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือ URL ที่เปลี่ยนเส้นทางหรือ "ส่งต่อ" ผู้ใช้ไปยังหน้า Landing Page หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ นอกเหนือจากที่เป็นของธุรกิจจริง ซึ่งรวมถึงเพจที่สร้างบนไซต์โซเชียลมีเดีย
หมายเลขโทรศัพท์ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของธุรกิจโดยตรง
เวลาทำการ
ระบุเวลาทำการตามปกติที่คุณจะได้พบกับลูกค้า หากเป็นไปได้ คุณอาจใช้เวลาตามฤดูกาลปัจจุบันของคุณเป็นเวลาทำการปกติ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุเวลาทำการพิเศษสำหรับบางวัน เช่น วันหยุดเทศกาล หรือเหตุการณ์พิเศษได้อีกด้วย

หมวดหมู่
หมวดหมู่จะช่วยให้ลูกค้าพบผลการค้นหาบริการที่ลูกค้าสนใจได้อย่างถูกต้องและเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจของคุณมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด โปรดตรวจสอบดังนี้

ใช้หมวดหมู่ให้น้อยที่สุดในการอธิบายถึงธุรกิจหลักของคุณในภาพรวมจากรายการที่มีให้เลือกเลือกหมวดหมู่ให้เฉพาะเจาะจงมากที่สุด แต่สื่อถึงธุรกิจหลักของคุณได้ดี
อย่าใช้หมวดหมู่เป็นคำหลักอย่างเดียวหรือเพื่ออธิบายถึงองค์ประกอบย่อยๆ ของธุรกิจ
อย่าใช้หมวดหมู่ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น ธุรกิจที่มีที่ตั้งอยู่ในธุรกิจของคุณ หรือองค์กรที่มีธุรกิจของคุณเป็นส่วนหนึ่งในนั้น

เมนู
มีเมนู 2 ประเภท ได้แก่

เมนูสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (เช่น ร้านอาหารและบาร์ค็อกเทล) ซึ่งแสดงชุดรายการอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดที่ธุรกิจมีจำหน่าย
เมนูสำหรับธุรกิจบริการ เช่น ร้านทำผม สปา หรือร้านซ่อมรถ ซึ่งแสดงชุดรายการบริการทั้งหมดที่ธุรกิจพร้อมให้บริการ

สาขา หน่วยงานย่อย และผู้ประกอบวิชาชีพรายบุคคล
สาขาและแบรนด์การทำให้ชื่อและหมวดหมู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสถานที่ตั้งธุรกิจทั้งหมดจะช่วยให้ผู้ใช้พบธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็วบน Google Maps และผลการค้นหา

สถานที่ตั้งทั้งหมดต้องมีชื่อเดียวกัน เว้นแต่ในกรณีที่นำเสนอด้วยชื่อที่แตกต่างกันตามสถานที่ตั้งมาโดยตลอดอยู่แล้วในโลกจริง และสถานที่ตั้งทั้งหมดต้องมีหมวดหมู่เดียวกันด้วยหากให้บริการเหมือนกัน

หน่วยงานย่อยภายในธุรกิจ มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น
หน่วยงานย่อยภายในธุรกิจ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ สามารถมีรายชื่อของตัวเองบน Google ได้

ผู้ประกอบวิชาชีพรายบุคคล (เช่น แพทย์ ทนายความ เจ้าหน้าที่อสังหาริมทรัพย์)
ผู้ประกอบวิชาชีพรายบุคคลเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินกิจการในเบื้องหน้า โดยมักจะมีฐานลูกค้าเป็นของตนเอง แพทย์ ทันตแพทย์ ทนายความ นักวางแผนการเงิน และเจ้าหน้าที่ประกันหรืออสังหาริมทรัพย์ ล้วนแต่จัดเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรายบุคคล รายชื่อของผู้ประกอบวิชาชีพรายบุคคลสามารถใส่ตำแหน่งหรือชื่อปริญญาได้ (เช่น ดร., ศษ.ด., น.บ. เป็นต้น)

ผู้ประกอบวิชาชีพรายบุคคลควรสร้างรายชื่อเฉพาะของตนเองในกรณีต่อไปนี้

เป็นผู้ดำเนินกิจการในเบื้องหน้า พนักงานที่อยู่เบื้องหลังไม่ควรสร้างรายชื่อของตนเอง
สามารถติดต่อได้โดยตรงในสถานที่ตั้งที่ได้รับการรับรองในช่วงเวลาทำการที่ระบุ
ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรมีหลายรายชื่อเพื่อให้ครอบคลุมสาขาที่เชี่ยวชาญทั้งหมด

รายการหมายเหตุอื่นๆ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
กิจกรรมฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการบน Google และอาจส่งผลให้มีการระงับบัญชีและลบข้อมูลทางธุรกิจออกจากผลการค้นหา

การตลาด โปรโมชัน หรือการแข่งขันอื่นๆ
โปรโมชัน การตลาด การแข่งขัน หรือการให้เปล่าอื่นๆ ควรลิงก์ไปยังข้อกำหนดของกิจกรรมดังกล่าวอย่างชัดเจน รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์และคุณสมบัติไว้อย่างชัดเจนด้วย คุณจะต้องยึดถือสัญญาดังกล่าวทั้งหมดที่มอบไว้หรือแจ้งโดยนัย

หมายเหตุ: Google ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์เข้าถึง Google My Business หรือบริการอื่นๆ ของ Google สำหรับบุคคลหรือธุรกิจที่ละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้ และอาจประสานงานกับเจ้าหน้าที่กฎหมายในกรณีที่การละเมิดนั้นผิดกฎหมาย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

GooGreen START UP

16 ก.ย. 2561

Call to Action

16 ก.ย. 2561

(MOBILE TECHNOLOGY

5 ก.ย. 2561

Powered by MakeWebEasy.com